Advertisement
SEKTÖR HABERLERİ ABONE OL

Global enerji geçtiğimiz yıl iflas erteleme talebi ile Bakırköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurmuş ve bu talebi kabul edilmişti. Bugün Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş tarafından yapılan açıklamada ise aynı mahkeme tarafından tedbir kararının kaldırıldığı ve Global Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin iflasına karar verildiği belirtildi.

Işıklar Enerji'nin Global Enerji'de yüzde 15.78 oranında ortaklığı bulunuyordu.

2002 yılında kurulan Global Enerji bünyesinde Çorlu’daki iki adet doğalgaz çevrim santali bulunuyor. Şirket, 2012 yılında ise Ordu’da bir HES projesi başlatmıştı.

KAP'A AÇIKLAMA YAPTI

Işıklar Enerji'den söz konusu karar ile ilgili KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"06.04.2016 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında Şirketimizin sermayesinde yüzde 15,78 oranında paya sahip olduğu Global Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (Global Enerji)'nin ihtiyati tedbir istemli olarak iflas erteleme talebi ile T.C. Bakırköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurduğu, anılan Mahkemenin iflas erteleme talebinde bulunan Global Enerjinin borçlarına kefil olanlar yönünden devam eden takipler ile İcra ve İflas Kanunu 179/b maddesinin 2 ve 3. fıkralarında yazılı istisnalara ilişkin hükümler hariç olmak üzere 6183 sayılı Kanun ile yapılan takipler de dâhil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın davacı Global Enerji hakkında her türlü ihtiyacı haciz, ihtiyatı tedbir ve muhafaza işlemleri de dâhil tüm takip işlemlerinin yapılmasının ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına karar verdiğinin öğrenildiği açıklanmıştır.

Bu defa söz konusu Mahkeme tarafından tedbir kararının kaldırılıp, Global Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin iflasına karar verildiği öğrenilmiştir.

06.04.2016 tarihinden sonra açıklanan ilk finansal tablolar olan 30.06.2016 tarihli finansal tablolardan itibaren Şirketimizin sahip olduğu %15,78 oranındaki Global Enerji paylarına karşılık ayrıldığından söz konusu iflas kararının finansal tablolarımız üzerinde bir etkisi olmayacaktır. Bununla birlikte, tasfiye sürecinde Şirketimizin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla her türlü prosedür dikkatle takip edilecek ve alınması gereken yasal tedbirler alınacaktır. "

Haberturk.com