Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamına giren malların Milli Eğitim Bakanlığına tesliminde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası uygulanacak.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre, bugünden itibaren düzenlenen sözleşmelere istinaden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından FATİH Projesi kapsamında yapılan mal alımlarında uygulanmak üzere, proje bileşenleri kapsamındaki malların, Milli Eğitim Bakanlığına ya da proje yüklenicisine teslimi veya bunlar tarafından ithali ÖTV'den istisna tutuldu.

Söz konusu uygulama FATİH Projesi kapsamında proje bileşenlerine ilişkin 5 Aralık 2017'den itibaren düzenlenen sözleşmelere istinaden Milli Eğitim Bakanlığı ya da proje yüklenicisinin ÖTV mükelleflerinden aldıkları ya da bunlar tarafından ithal edilen mallar için uygulanacak.

ÖTV mükellefleri, bu istisna kapsamındaki teslimlerinde hesaplanan ÖTV tutarını, fatura bedeline dahil etmeyecek ancak bu tutarı düzenlenen faturada, mevzuatta belirlenen bir şerh ile gösterecek.

Adalet Bakanlığına silah tesliminde vergi istisnası

Öte yandan aynı tebliğde yapılan değişiklikle revolver, tabanca, ateşli ve sürgülü diğer silahlar, tüfekler, diğer cihazlar ve benzeri malların Adalet Bakanlığına teslimi veya bunlar tarafından ithali vergiden tutuldu.

Söz konusu malların Adalet Bakanlığı adına Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından temin edilmesi halinde, düzenlenecek belge veya yazıda bu husus ayrıca belirtilecek.

AA