Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, kasım ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,3 azalarak 115 milyar dolara geriledi. 

TCMB tarafından, kasım 2017 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı. Buna göre, TCMB'nin resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 2,3 düşüşle 115 milyar dolar oldu. 

Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 4,1 azalarak 90,8 milyar dolar olurken, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 5,1 artarak 22,7 milyar dolara yükseldi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 0,1 artarak 12,4 milyar dolar oldu. Bu tutarın 8,3 milyar doları anapara, 4,1 milyar doları faizlerden oluştu.

Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1,8 milyar doları bir ay, 0,8 milyar doları 2-3 ay ve 9,8 milyar doları 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 0,6 artarak 66,3 milyar dolara yükseldi.

AA