Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Halkbank, bu yıl toplam aktiflerin yüzde 16, kredilerin yüzde 17 ve mevduatın yüzde 20 seviyesinde artacağını öngörüyor.

Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, bankanın 2018'e ilişkin beklentilerine yer verildi.

Bu yıl aktiflerde yüzde 16 ve mevduatta yüzde 20 büyüme beklendiği belirtilen açıklamada, TL kredilerde yüzde 22, yabancı para kredilerde yüzde 3, kurumsal kredilerde yüzde 8, KOBİ kredilerinde yüzde 29 ve bireysel kredilerde yüzde 11 olmak üzere kredi hacminde yüzde 17'lik artış olabileceği bildirildi.

Açıklamada, net faiz gelirlerinin yüzde 15, net ücret ve komisyon gelirlerinin yüzde 10-12 ve faaliyet gelirlerinin yüzde 14 artış gösterebileceği kaydedildi.

Bu yıl öz kaynak karlılığının yüzde 15-16 seviyesinde olacağı belirtilen açıklamada, aktif karlılığın yaklaşık yüzde 1,3 ve kredi/mevduat oranının yüzde 103'e yakın olabileceği aktarıldı.

Açıklamada, net faiz marjında yatay bir seyrin görülebileceği, faaliyet giderlerinin ortalama aktiflere oranının yaklaşık yüzde 1,5, takipteki krediler oranının yüzde 3 ve sermaye yeterlilik oranının yaklaşık yüzde 14 seviyesinde gerçekleşebileceği kaydedildi.

Türkiye'nin GSYH büyümesinin bu yıl yaklaşık yüzde 5,5 olacağı beklentisinin yer aldığı açıklamada, yıl sonunda enflasyonun yüzde 9 ve cari açığın GSYH'ye oranının yüzde 5'in altında gerçekleşebileceği bildirildi.

Açıklamada, bütçe açığının GSYH'ye oranının yaklaşık yüzde 1,9 ve kamu borç stokunun GSYH'ye oranının da yüzde 29 civarında olabileceği beklentisine yer verildi.

Halkbank'ın 2018 yılı beklentileri şöyle:

Büyüme Beklentileri (Yüzde) Başlıca Rasyolar (Yüzde) Makro Beklentiler (Yüzde)
Aktif 16 Öz Kaynak Karlılığı 15 - 16 GSYH Büyümesi ~5,5
Kredi 17 Aktif Karlılığı ~1,3 Enflasyon ~9,0
TL 22 Kredi / Mevduat <103 Cari Açık / GSYH <5
YP (USD) 3 Net Faiz Marjı Yatay Bütçe Açığı / GSYH ~1,9
Kurumsal 8 Faaliyet Gid.* / Ort. Aktifler ~1,5 Kamu Borç Stoku / GSYH ~29
KOBİ 29 Risk Maliyeti (baz puan) ~80    
Bireysel 11 Takipteki Krediler Oranı 3,0    
Mevduat 20 Takipteki Kr. Karşılık Oranı 79 - 81    
Net Faiz Gelirleri 15 Sermaye Yeterliliği Oranı ~14    
Net Ücret & Kom. Gelirleri 10-12        
Faaliyet Giderleri* 14        

(*) Personel giderleri dahildir.

AA