TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türkiye'nin lider savunma sanayisi şirketi ASELSAN, sahip olduğu kabiliyetlerle sağlık teknolojileri alanında da yerli ve yenilikçi ürünler geliştirmek için çalışmalar yürütüyor.

ASELSAN, bu çalışmalarla bir yandan sağlık teknolojileri alanında dünyayla rekabet edebilecek yeni cihazlar geliştirmeyi, diğer yandan da tıbbi cihaz yerlileştirme projelerinde yer alarak Türkiye'nin bu alandaki önemli bir eksiğini kapatmayı hedefliyor.

Şirket, Türkiye'nin katma değeri yüksek yeni nesil teknolojiler geliştirme çabasına "tıbbi görüntüleme cihazları" alanında katkıda bulunmak için üniversiteler, KOBİ’ler, Ar-Ge merkezleri ve yan sanayi firmaları ile iş birliklerine gidiyor. ASELSAN, sağlık teknolojilerinde söz konusu amaçlara ulaşma doğrultusunda geçen yıl bir dizi proje yürüttü.

Bu kapsamda, 2015'te başlatılan ve Mobil Dijital X-Ray Cihazı'nın yerli olarak geliştirilmesi amaçlanan projede tasarım faaliyetlerine devam edildi.

Ayrıca geçen yıl Bilkent Ulusal Manyetik Rezonans Araştırma Merkezi (UMRAM) ile Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme Cihazı geliştirilmesi konusunda iş birliği yapıldı ve projede tasarım faaliyetlerine başlandı.

ASELSAN, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde hazırlanan Sanayi İşbirliği Programı yönetmeliğine uygun olarak, tedarik bedelinin yanı sıra yerli üretim, yurt içine teknoloji transferi, yatırım ve ihracat konusunda verilecek taahhütlerin de dikkate alındığı yeni ihale yapısıyla tedarik edilmesi gündemde olan tıbbi cihazların yerlileştirilmesi projesinde yer alınmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Bu konuda Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi tarafından talep edilen bilgilerin sağlanması ve sunulması için gerekli faaliyetler yürütüldü.

Öte yandan, sivil ve askeri savunmanın kritik bir alanı olan biyolojik savunmaya yönelik tespit, teşhis, analiz ve simülasyon sistemlerinin milli imkanlarla geliştirilmesi ve bu kapsamda gerekli teknolojilerin kazanılması amacıyla biyotanı ve KBRN (kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı savunma sistemi) sistemlerine yönelik araştırma çalışmalarına devam edildi.

Teşhiste de ithalat faturasında da önemli

ASELSAN ve UMRAM'ın üzerinde çalıştığı MR görüntüleme cihazı, organların, yumuşak dokuların, kemiklerin ve diğer tüm iç yapıların görüntülenmesinde kullanılıyor. Bu işlemler sırasında güçlü bir manyetik alan ve radyo dalgaları kullanıldığından radyasyon içermiyor. Oluşturulan görüntüler radyolog tarafından değerlendirilip raporlanıyor.

MR, yumuşak doku hastalıklarında, beyin-omurilik, boyunla ilgili hastalıklarda, kas-iskelet sitemi ile ilişkili rahatsızlıklarda, karaciğer, pankreas gibi karın içi organların görüntülenmesinde, kalp ve damar hastalıklarında kullanılıyor.

Kalp ve kardiovasküler sistem hastalıklarının tanısında hızlı, yan etkisiz bir seçenek oluşturan MR, kanser tanısında da çok etkili bir inceleme yöntemi olarak tercih ediliyor.

Bu özellikleri nedeniyle MR görüntüleme cihazı hem sağlık hizmeti sunumunda hem de sağlık teknolojileri alanındaki ithalat faturasında önemli bir yer tutuyor.

Yıllık fatura 58 milyon doları buluyor

Türkiye'de son 5 yılda MR görüntüleme cihazı ithalatına 231 milyon dolar harcandı. Bu dönemde söz konusu cihazlar için yapılan yıllık ithalat 36 milyon dolar ile 58 milyon dolar arasında değişti. Bu faturanın yüzde 80'ini Almanya ve ABD'den ithal edilen cihazlar oluşturdu. Söz konusu dönemde Almanya'dan 134 milyon dolar, ABD'den ise 51 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

Cihazların ithalatında öne çıkan diğer ülkeler ise Hollanda, Japonya ve Çin oldu.

AA

Advertisement