Advertisement
SEKTÖR HABERLERİ ABONE OL

Özel sektörün bu yılın ocak sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 18,9 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu ise 225,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ocak dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ilişkin gelişmeler yayımlandı. 

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2017 sonuna göre uzun vadeli kredi borcu 5 milyar dolar artarak 225,7 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 506 milyon dolar artarak 18,9 milyar dolara yükseldi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yılın sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 672 milyon dolar artarken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları da 1,4 milyar dolarlık yükselişle 31,7 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 277 milyon dolar azalırken, tahvil stoku ise 2,5 milyon dolar artışla 4,4 milyar dolar oldu. Bu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2 milyar dolar arttı. Tahvil stoku da 510 milyon dolar yükselişle 7,5 milyar dolara ulaştı.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise 2017 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 233 milyon dolar azalışla 11,3 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 647 milyon dolar artışla 4,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, ocak sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yılın sonuna göre 2,6 milyar dolar artarak 155,4 milyar dolara yükseldi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yılın sonuna göre 490 milyon dolar artarak 18,1 milyar dolara çıktı.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 225,7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58'i dolar, yüzde 35,5’i avro, yüzde 4,8'i Türk lirası ve yüzde 1,7'si diğer döviz cinslerinden oluştu. 18,9 milyar doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun da yüzde 46,6'sı dolar, yüzde 27,7'si avro ve yüzde 25,7'si Türk lirasından meydana geldi.

Sektör dağılımı incelendiğinde, ocak sonu itibarıyla, 225,7 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 51,2'si finansal kuruluşların, yüzde 48,8'i ise finansal olmayan kuruluşların borcundan oluştu. Aynı dönemde, 18,9 milyar doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 75,6'sı finansal kuruluşların, yüzde 24,4'ü ise finansal olmayan kuruluşların borcundan kaynaklandı.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, ocak sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 71,6 milyar dolar tutarında oldu.

AA