Advertisement
HABERLER ABONE OL

Hazine Müsteşarlığı'nca, kuruluşlara dış finansman sağlanmasına ilişkin esaslarda değişikliğe gidildi.

Hazine Müsteşarlığı'nın, 4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle dış finansman sağlayan kuruluşların koordinasyon ve raporlama faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemesi halinde, yeni taleplerinde garanti veya ikraz ücretinin mevzuatta belirlenen en yüksek oran olan yüzde 1 üzerinden tahakkuk ettirilmesine yönelik hükümler yürürlükten kaldırıldı.

Düzenlemeyle bu kuruluşlara idari para cezası kesilmesi ve halihazırda imzalanmış garanti protokolleri ve ikraz anlaşmalarının bu yönde değiştirilmesi sağlandı.

Ayrıca, bir başka düzenlemeyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın, "Kooperatifler, Kooperatif Birlikleri, Kooperatif Merkez Birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Muhasebe Yönetmeliği" de yürürlükten kaldırıldı.