Advertisement
KÜRESEL PİYASALAR ABONE OL

Fed ekonomistlerinin gerçekleştirdiği bir çalışmaya göre ABD'nin faiz artırımlarından en kötü etkilenenler zayıf finansal göstergelere sahip, özellikle yüksek enflasyonun hakim olduğu gelişen piyasalar.

Matteo Iacoviello ve Gaston Navarro'nun kaleme aldığı çalışmada ABD dışındaki piyasaların Fed faiz artırımına tepkilerinin altı çizilmiş. Dış ekonomilerin tepkilerinin -özellikle kırılgan gelişen piyasaların- önemli boyutlarda olduğuna dikkat çekiliyor; Öyle ki bu tepkiler ABD ekonomisinin verdiği tepkiden daha fazla.

Iacoviello ve Navarro tarafından oluşturulan “hassasiyet endeksi” finansal kırılganlığın Fed faiz şokları sonrasında ülkeler üzerindeki birbirinden ayrışan olumsuz etkileri açıklamayı hedefliyor. Endeksini içinde enflasyon (tüketici fiyatlarındaki değişikliğe göre ölçülüyor), cari işlemler dengesinin GSYHİ'ye oranı, Döviz rezervinin GSYİH'ye oranı ve dış borcun GSYİH'ye oranı bulunuyor.

Iacoveillo ve Navarro'nun 23 Nisan tarihli yazısında “Gelişen piyasalarda dört indikatör de -özellikle enflasyon- GSYİH'nin ABD şokuna tepkisinin şiddetinde açıklayıcı güce sahip.” diyor.

Çalışmada, “Yüksek enflasyon ekonomideki yapısal sorunları işaret edebilir veya genel siyasi istikrarsızlık üretebilir. Bu da yüksek ABD faizlerinin etkilerini artırıcı bir rol oynar. Yüksek enflasyon aynı zamanda bir ülkenin borçlanma maliyetlerinin değişen faizlere hassasiyetini de artırabilir.” deniyor.