Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR'nin Başkanı Orhan Ökmen, e-posta değerlendirmesinde Türkiye'nin bankaların sermaye yeterlilik rasyolarını uluslararası yöntemlerle hesaplaması gerektiği belirtti.

Ökmen'in basın açıklamasından önemli kısımlar:

"Yükselen enflasyonun temelinde talep baskısı yerine maliyet baskısı olduğu için faiz artışlarının anlamsız ve para politikasının da işlevsiz duruma düştüğü iyice ortaya çıkmıştır."

"Büyüyemeyen ekonomi, maliyet artışlarının tamamını belli bir zaman diliminde tüketicilere yansıtmaya çalışacaktır. Maliyet artışlarını topluma yansıtamayan üreticiler de faaliyet kaybı, üretim durdurulması, konkordato ve iflas gibi sonuçlarla karşılaşacaklardır."

"Bu konjonktürde fiyatlamayı etkileyen birinci faktör, Türkiye ekonomisinin yüksek üretim maliyetleri ve finansmana erişim zorlukları nedeniyle 'büyüyememek' tir."

"Mevcut konjonktürde, topluma/tüketiciye yansıtılan maliyet artışları enflasyona, üretimden çekilmeler de durgunluğa eş zamanlı olarak yol açmaktadır."

"Fiyat istikrarının yeniden hedeflenen seviyelere ulaştırmak ve ekonomik büyümeyi canlandırmak için bir an evvel yatırım atmosferini bozan temel alanlarda reform yapılması ve bankacılık sektörünün yeniden kredi verebilme pozisyonuna getirilmesi gerekir."

"Ekonomide yeniden likidite bolluğu ve ilave kredi verme arzusunun artırılmasının ilk koşulu ise, bankacılık sektörünün sermeye yeterlilik oranlarının uluslararası uygulamalarla uyumlu yöntemlerle artırılmasıdır."

"Bankacılık kesiminde likidite bolluğu yaratmak ve kamu teşviki olmadan kredi verme iştahını makro ihtiyati tedbirler kapsamında tekrar artırmak için, ilk adım olarak öncelikle sermaye yeterlilik oralarının uluslararası fon tedarikçilerine güven verilmesi için uluslararası yöntemlerle hesaplanması ve gerekmektedir.

"Bankacılık sektörünün kredi iştahının artırılması için en öncelikli makro ihtiyati tedbir. Amerika, Avrupa ve Uzakdoğu ülkeleri başta olmak üzere son 10-15 yılda tüm Dünya’nın Basel düzenlemeleri kapsamında uyguladığı “Standart Yöntemin” vakit kaybedilmeden Türkiye’de de uygulamaya alınması olacaktır. Zira “Standart Yöntem” ile hesaplanacak olan sermaye yeterlilik oranlarının sağlamlığı ve kalitesi uluslararası yatırımcılarım en önemli teminatıdır."