Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin 2018 ve 2019 büyüme tahminlerini düşürdü.

Fon, 2018 için büyüme tahminini yüzde 4.2'den 3.5'e ve 2019 tahminini yüzde 4'den yüzde 0.4'e çekti.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm raporunda, Türkiye için yaptığı değerlendirmede, büyüme tahminlerini düşürmesinin nedenleri olarak, zayıf lira, yüksek borçlanma maliyetleri ve yüksek belirsizliğin yatırım ve tüketici talebi üzerine etkilerini gösterdi. 

Raporda Türkiye ekonomisinin jeopolitik riskler ve sermaye akışlarındaki ani hareketlere yüksek oranda kırılgan olmaya devam ettiği kaydedildi.

IMF, "Türkiye'de yapısal reformlar, işsizliği ve dezenflasyondan kaynaklanan üretim maliyetlerini düşürmek ve dış akışın kompozisyonunu iyileştirmek ve direnci artırmak için artan işgücü piyasası esnekliği üzerinde odaklanmalı" dedi.

IMF, Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu zorlukların para, maliye, yarı maliye ve finans sektörü politikalarından oluşan geniş bir politika paketini gerektireceğini belirtti ve Türkiye ekonomisinde yaklaşmakta olan aşağı hareketin, gelişen ekonomiler için büyüme tahminlerini düşürmede temel bir neden olduğunu belirtti.

IMF, ayrıca, sıkılaşan finansal koşulların, jeopolitik gerilimlerin ve artan petrol ithalat faturasının da Türkiye'nin büyüme tahminlerinin düşürülmesine katkıda bulunduğunu ifade etti.

Merkez Bankası'nın hızlanan enflasyona gecikmiş tepkisini işaret eden IMF, "Para politikası, fiyat artışlarının liradaki zayıflıkla hızlanmasından dolayı, beklentileri tekrar çıpalayabilmek için sıkılaştırılmalı" dedi.

Maliye politikası tarafında ise, Fon, Türkiye'nin milyarlarca dolar tutarında altyapı projelerindeki kamu-özel kesim ortaklıklarında daha temkinli bir tutum takınması ve ihtiyaç duyulduğunda, özel sektör borçlarının geri ödenmesinde devlet garantilerinin kademeli olarak azıltıması ve "açık piyasa bozulmalaarındaki" durumlara sınırlanması gerektiğini ifade etti.

-Diğer beklentiler

Dünya Ekonomik Görünüm raporunda, ayrıca Türkiye ekonomisine ilişkin enflasyon, cari açık ve işsizlik beklentilerine yer verildi.

Buna göre, Türkiye'de tüketici fiyat endeksinin bu yılın sonunda yüzde 15 ve gelecek yılın sonunda yüzde 16.7 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Kuruluşun işsizlik oranı tahminleri ise bu yıl sonu için yüzde 11 ve 2019 sonu için yüzde 12.3 olarak belirlendi.

Raporda, cari açığın gayrisafi yurt içi hasılaya oranının bu yılın sonunda yüzde 5.7'e yükseldikten sonra gelecek sene yüzde 1.4'e gerileyeceği öngörüsünde de bulunuldu.