Advertisement
HABERLER ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 5,6 artarak 91 milyar dolara yükseldi.

TCMB tarafından, Kasım 2018 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 5,6 artarak 91 milyar dolar ulaştı. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 6,1 artarak 70,2 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 4,4 yükselişle 19,3 milyar dolara çıktı.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, yurt dışı bankalarca Merkez Bankası nezdinde açılan depo hesapları, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 12,8 artarak 12,9 milyar dolara ulaştı. Bu tutarın 8,8 milyar doları anapara, 4,1 milyar dolar faizlerden oluştu.

Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 0,8 milyar dolar bir ay, 0,8 milyar dolar 2-3 ay ve 11,3 milyar doları 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 6,5 artarak 29,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.