Advertisement
HABERLER ABONE OL
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de yerleşikler kişiler geçen yıl yurt dışına 3 milyar 997 milyon dolarlık doğrudan yatırım yaptı.

Bu tutarın 2 milyar 227 milyon dolarını hizmetler, 1 milyar 753 milyon dolarını sanayi ve 17 milyon dolarını da tarım sektörlerine yapılan yatırımlar oluşturdu.

Doğrudan yatırım tutarları, 2018'de bir önceki yıla göre tarımda yüzde 19 azalırken, sanayide yüzde 24 ve hizmetlerde yüzde 28 artış kaydetti.

Öte yandan Türkiye'de yerleşikler kişilerce yurt dışına yapılan toplam doğrudan yatırımların bir önceki yıla kıyasla yüzde 26 arttığı görüldü. Söz konusu rakam 2017'de 3 milyar 177 milyon dolar düzeyinde bulunuyordu.

HOLDİNGLERİN FİNANS YATIRIMLARI NEREDEYSE 4 KATINA ÇIKTI

Alt kalemler itibarıyla bakıldığında, geçen yıl yurt içi yerleşiklerin en fazla doğrudan yatırımı 1 milyar 186 milyon dolarla finans ve sigorta alanına yaptığı görüldü. Bu yatırım tutarının yüzde 53'lük bölümü ise holdingler tarafından gerçekleştirildi.

Yurt içinde yerleşik holdinglerin yurt dışındaki finans ve sigorta alanında yaptığı yatırımlar, geçen yıl 930 milyon dolara yükselirken, bu rakam 2017'ye göre 672 milyon dolar artışa işaret etti. Bu da holdinglerin yurt dışı yatırımlarını neredeyse 4 katına çıkardığını gösterdi.

Bu dönemde bankaların yurt dışında finans ve sigorta alanında yaptığı doğrudan yatırımlar ise yüzde 30 azalarak 126 milyon dolara geriledi.

Söz konusu değerler, holdinglerin finans ve sigorta alanında yurt dışı yatırımlarda bankaları 7'ye katladığını gösterdi.

MADEN SEKTÖRÜNE 830 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışı doğrudan yatırımlarında finans ve sigortanın ardından en büyük payı madencilik ve taşocakçılığı aldı. Söz konusu sektöre yurt içi yerleşiklerce geçen yıl 830 milyon dolarlık doğrudan yatırım gerçekleştirildi.

Aynı dönemde yurt dışında imalat alanında 536 milyon dolarlık doğrudan yatırıma imza atılırken, bunu 433 milyon dolarla gayrimenkul, 387 milyon dolarla da elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı takip etti.

Öte yandan, geçen yıl yurt içi yerleşiklerin yurt dışı faaliyetleri kapsamında konaklama ve yiyecek hizmetine 161 milyon dolarlık, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetlere 112 milyon dolarlık, inşaata 66 milyon dolarlık doğrudan yatırım yapıldı.

Yurt içi yerleşiklerce yurt dışına yapılan doğrudan yatırımların sektörel dağılımı ve yüzdesel değişimi dönemler itibarıyla şöyle:

(milyon dolar) 2017 Ocak-Aralık (*) 2018 Ocak-Aralık (*) Fark (%)
TARIM SEKTÖRÜ 21 17 -19
SINAİ SEKTÖRLER 1.415 1.753 24
Madencilik ve Taşocakçılığı 1.007 830 -18
İmalat 390 536 37
Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı 18 387 2.050
Su Temini, Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri 0 0  
HİZMETLER SEKTÖRÜ 1.741 2.227 28
İnşaat 150 66 -56
Toptan ve Perakende Ticaret 120 44 -63
Ulaştırma ve Depolama 112 24 -79
Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri 121 161 33
Bilgi ve İletişim 107 66 -38
Finans ve Sigorta Faaliyetleri 453 1.186 162
- Parasal Aracı Kuruluşların Faaliyetleri (Bankalar) 179 126 -30
- Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (Zorunlu Sosyal Güvenlik Hariç) 0 1  
- Holding Şirketlerinin Faaliyetleri 258 930 260
- Diğer Finansal Hizmet Faaliyetleri 16 129 706
Gayrimenkul Faaliyetleri 567 433 -24
Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler 14 112 700
İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri 18 7 -61
Kamu Yönetimi ve Savunma; Zorunlu Sosyal Güvenlik 0 0  
Eğitim 1 11 1.000
İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri 11 3 -73
Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor 3 0 -100
Diğer Hizmet Faaliyetleri 64 114 78
Hanehalklarının İşverenler Olarak Faaliyetleri; Hanehalkları Tarafından Kendi Kullanımlarına Yönelik Olarak Ayrım Yapılmamış Mal ve Hizmet Üretim Faaliyetleri 0 0  
Uluslar Arası Örgütler ve Temsilciliklerinin Faaliyetleri 0 0  
TOPLAM 3.177 3.997 26

 AA