Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

YASED'in 2010 yılı 2. barametre sonuçları  "Türkiye'de artık ekonominin farklı bir düzleme geldiği, kolay kolay krizlerle kesilmediği, bunun sürdürülebilir olacağı yönündeki intiba henüz yeterli değil" şeklinde yorumlandı.

Ankete göre, ulusalararası yatırımcıların yüzde 37'si yeni yatırımlar yapmayı düşünüyor. Bu oran, birinci barametre anketinde yüzde 42'ydi.

Türkiye'de ekonomik büyümenin hızlanacağını düşünen yabancı yatırımcıların oranı ise yüzde 47'den yüzde 37'ye geriledi.

Ankete göre, Türkiye'deki uluslararası yatırımların önündeki süregelen en önemli engeller, yüzde 56 oranıyla "yasal çerçeve ve yasaların uygulanması", yüzde 46 oranıyla "kayıt dışı ekonomi", ve yine yüzde 46 ile "siyasi istikrarsızlık" olarak yer aldı.

Üyeler Türkiye'de yatırım ortamını olumsuz yönde etkileyebilecek olası en büyük iki tehtidi "vergi teşvikler" ile "ekonomik istikrarsızlık" olarak sıraladı.