Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

İSTANBUL (A.A) - 12.10.2010 - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş, hükümet tarafından TBMM'ye sunulacağı açıklanan düzenlemede vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarına sağlanacak ödeme kolaylığının çok yararlı olacağını ancak, borcunu zamanında ödeyen mükelleflerin de mağdur duruma düşürülmemesi gerektiğini belirtti.

Yalçıntaş, yazılı açıklamasında ödül uygulamalarının hayata geçirilmesinin, vergi ve primlerini zamanında ödeyebilmek için borçlanan firmaların güveninin korunmasında önemli olduğunu vurguladı.

Başkan Yalçıntaş, ödüllendirme için önerilerini, ''Son üç yılda tahakkuk etmiş vergilerinde tahsilat sorunu yaşatmamış mükellefler için, Kurumlar Vergisi kademeli hale getirilerek, en az bir yıl sürecek ödül amaçlı bir indirim uygulamasına gidilebilir. Gelir Vergisi;nde ise yüzde 15 olan ilk basamak yüzde 10;a çekilebilir'' diye sıraladı.

Dün açıklanan Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan'ı da değerlendiren Yalçıntaş, 2011-2013 yıllarını kapsayan programın gerçekleştirilmesi için vergi ve sosyal güvenlik uygulamalarının büyük önem arz ettiğini, istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme ortamının sağlanması için üretim maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini, bu çerçevede, hükümetin, halen üzerinde çalıştığı vergi ve SGK boçlarını yeniden yapılandırmasını çok önemli bulduğunu belirtti.

Hükümetin iki yıl önce hayata geçirdiği istihdam paketiyle sosyal güvenlik primlerini zamanında ödeyen işverene 5 puan teşvik indirimi sağladığını ve çok olumlu sonuçlar elde edildiğini de hatırlatan Yalçıntaş, vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının yeniden yapılandırılması düzenlemesinin, hem devleti hem de firmaları rahatlatacağını belirterek, ''Sözkonusu alacakların, makul ve günün koşullarına uygun bir faiz maliyeti ile yeniden taksitlendirilmesi en uygun çözümdür'' ifadesini kullandı.

Başkan Murat Yalçıntaş, makroekonomik verilerin her geçen gün kriz öncesi döneme biraz daha yaklaştığını ve borçların yeniden yapılandırması için çok doğru bir zamanda bulunulduğunu belirterek, ''Krizi çok büyük ölçüde geride bıraktık. Şimdi sıra krizin firmalarımızda bıraktığı son olumsuzlukları da silmeye geldi. Kamuoyuna duyurulan yapılandırma çalışması, İstanbul Ticaret Odası üyelerinin kriz nedeniyle oluşan mağduriyetlerinin giderilmesi açısından büyük heyecan yaratmıştır. Beklentileri karşılayacak bir düzenleme, zaten hızla büyüyen ekonomimiz için büyük bir fırsat olacaktır'' değerlendirmesini yaptı.

Yalçıntaş, kriz döneminde firmaların vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarını ödemede bir hayli zorlandığını ve İTO üyeleri arasında vergi ve prim borcu birikenlerin ciddi oranlara ulaştığını belirtti.

İTO Başkanı Yalçıntaş, şunları kaydetti:

''Devletin vergi ve prim borcu alacağı 100 milyar lirayı aştı, tahsili giderek zorlaşan bu alacakların kamuya kazandırılması gerekiyor. Böylece hem firmalarımız devlete olan borçlarından kurtulacak hem de kamu gelirleri artacak. Ancak uygulamadan beklenen faydanın sağlanabilmesi için, faiz oranlarının makul tutularak ödemelerin uzun vadeye yayılması önemli...

Kamuoyunda ciddi bir beklenti oluştu, düzenlemenin sadece bir borç yapılandırması niteliğinde olmaması gerekir. Borç yapılandırmasının, mali yapılandırmaya dönüştürülmesi çok yararlı olacaktır. Çünkü kriz döneminde bilançolar da bozuldu. Firmaların mali tablolarında gerçeği yansıtmayan varlıkların işletme varlıkları arasından çıkartılması ve aktiflerinde bulunan belgesiz varlıkların belgeli hale getirilebilmesine yönelik bir düzenlemeye de ihtiyaç var.''