Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

ANKARA (A.A) - 15.10.2010 - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün, yasa tasarısı hazırlıklarında son aşamaya gelinen vergi barışının sadece vergi ve sigorta gibi yaygın olarak bilinen kamu alacaklarıyla sınırlı kalmayıp, toplumun tüm kesimlerini rahatlatacak şekilde, akla gelebilecek tüm kamu alacaklarını içermesi gerektiğini bildirdi.

Aygün yaptığı yazılı açıklamada, hazırlanan tasarının, vergi ve sigorta gibi gecikmiş kamu alacaklarıyla sınırlı kalacağından endişe duyduğunu belirterek,sadece bu borçlar için bir ödeme kolaylığı getirilmesinin, kamuya borçlu olan diğer kesimlerin tepkisine neden olabileceğine dikkat çekti. Aygün, ''Türkiye'de hemen herkes bir şekilde Maliye'ye, Sosyal Güvenlik Kurumu'na, belediyelere, hizmet aldığı kamu kuruluşlarına borçlu durumda. Hatta esnaf, sanatkar ve diğer bağımsız çalışanların bağlı oldukları odalara, odaların odalar birliklerine milyonlarca lira borcu bulunuyor. Bu yüzden çıkarılacak bir barış herkesi kucaklamalı'' dedi.

Yasanın kamu alacaklarının yanı sıra diğer borçları da kapsaması halinde Türkiye'nin bir ''ekonomik barış'' ilan etmiş olacağını belirten Aygün şunları kaydetti:

''Türkiye artık yüksek enflasyon döneminden çıktı. Ancak kamu alacakları yüksek enflasyon döneminden kalma alışkanlıklarla belirlenen yüksek oranlı gecikme zamları yüzünden bir balon gibi şişerek bu güne geldi. Hükümet de bu balonun havasının alınmasını bir ihtiyaç olarak gördüğü için, bizim de aylardır teklif ettiğimiz ödeme kolaylığını gündemine aldı. TBMM'ye sunulmasını dört gözle beklediğimiz bu düzenlemeyle ilgili yasanın, Gelir, Kurumlar, KDV, ÖTV, Damga, Emlak, Veraset ve İntikal Vergisi gibi vergi yasalarıyla, Amme Alacaklarının Tahsili, Vergi Usul Kanunu hükümlerinden kaynaklanan vergiler, Trafik Kanunu, Çevre Kanunu, Elektrik Piyasası Kanunu, Doğalgaz Kanunu, Petrol Piyasası Kanunu, LPG Piyasası Kanunu ve benzeri kanunlardan kaynaklanan idari para cezaları ile bunların gecikme zammı ve cezalarını da kapsayacak şekilde geniş tutulmasında büyük bir toplumsal yarar bulunmaktadır.''



-ODA, Borsa VE BİRLİKLERİN ALACAKLARI-



Aygün, ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları ve ticaret borsalarının üyelerinden olan birikmiş aidat ve benzeri alacaklarının da yasa kapsamına alınmasını istedi. Aygün, ayrıca çeşitli meslek mensuplarının da oda ve birliklere olan birikmiş borçlarıyla, oda borsa ve birliklerin de üst birliklerine olan borçlarının da yasa kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Yüksek öğrenim kredi borçlarının da çıkarılacak bir ödeme kolaylığı kapsamına mutlaka alınması gerektiğini belirten Aygün, Üniversite'den mezun olan gençlerin iş bulamadıkları ya da çok düşük ücretlerle buldukları işlerde çalışmak zorunda kaldıkları için, okurken aldıkları kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için icrayla karşı karşıya kaldıklarına dikkat çekti. Aygün, ''Bu tür uygulamaların toplum vicdanını rahatsız etmemesi için kapsamının geniş tutulmasında yarar bulunuyor. Parasını ödeyemediği için suyu ya da elektriği kesilme riskiyle karşı karşıya olan da, doğalgaz faturasını ödeyemediği için bu kışı üşüyerek geçirme riskiyle karşı karşıya olan da bu kolaylıktan yararlanmalı'' dedi.

Aygün, uygulamanın kapsamının geniş tutulmasının ekonomik anlamda Türkiye'ye bir beyaz sayfa açtıracağını ve ülkeye yeni bir ekonomik dinamizmin yanı sıra, tüm kesimlere önemli moral sağlayacağını vurguladı.