Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

TBMM (A.A) - 20.10.2010 - Meclisin yaklaşık 2 ayı bulacak 2011 yılı bütçe maratonu başlıyor.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2009 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısını, 26 Ekim Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonuna sunacak.

Komisyonda, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler ise 1 Kasım Pazartesi günü yapılacak ve Kurban Bayramı için verilecek bir haftalık arayla birlikte 26 gün sürecek.

Buna göre, bütçeleri görüşülecek bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile görüşme tarihleri şöyle:

-2 Kasım Salı:

TBMM, RTÜK, Sayıştay, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, MİT, MGK Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı.

-3 Kasım Çarşamba:

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Devlet Personel Başkanlığı.

-4 Kasım Perşembe:

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü.

-5 Kasım Cuma:

AB Genel Sekreterliği, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı.

-8 Kasım Pazartesi:

Adalet Bakanlığı, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı.

-9 Kasım Salı:

Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM, YÖK ve üniversiteler.

-10 Kasım Çarşamba:

Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi.

-11 Kasım Perşembe:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü.

-12 Kasım Cuma:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Dışişleri Bakanlığı.

-22 Kasım Pazartesi:

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu, Milli Prodüktivite Merkezi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent Enstitüsü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü.

-23 Kasım Salı:

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü.

-24 Kasım Çarşamba:

Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Denizcilik Müsteşarlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü,

-25 Kasım Perşembe:

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu.

-26 Kasım Cuma:

Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı.

Bütçe görüşmeleri, tasarının maddelerinin 26 Kasım günü müzakere edilmesiyle sona erecek.

Görüşmeler, saat 10.00'da başlayacak (pazartesi günleri 11.00'de başlayacak), 13.30-14.30 arasında öğle arası verilecek. Akşam 19.00-20.00 saatleri arasında verilecek aranın ardından da günlük programın bitimine kadar sürecek.

2011 yılı bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerin ardından, TBMM Genel Kurulunda ele alınarak kabul edilecek.