Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

ANKARA (A.A) - 26.10.2010 - Vergi Denetmenleri Derneği (VDD) Genel Başkanı Aykut Güleç, vergi adaleti ve kayıt dışılıkla mücadele için vergi reformunun şart olduğunu savundu.

Güleç yaptığı yazılı açıklamada, Orta Vadeli Program çerçevesinde temel amacın büyüme, yatırım ve istihdamı desteklemenin yanında ekonomide kayıt dışılığı azaltmak olarak belirlendiğini ifade ederek, kayıt dışılıkla mücadele için bir an önce vergi denetim sisteminde ve gelir idaresinde gerçek manada reform yapılması gerektiğini belirtti.

Makro ekonomik yönlerden ve istikrar konusunda ciddi gelişmeler sağlandığını belirten Güleç, ''Buna karşın kayıt dışı ekonomi halen büyüklüğünü muhafaza etmektedir. Bunun temel nedeni, etkin bir vergi denetim sisteminin bulunmamasıdır'' dedi.

Ülkedeki kayıtdışılığın yüksekliğinin, bütçe açığına ve vergilemede adaletsizliğe neden olduğunu ifade eden Güleç, bu durumun haksız rekabete ve sosyal güvenlik sisteminde bozulmaya yol açtığını iddia etti.

Kayıt dışılığın yüksekliğinin vergi verenleri fakirleştirirken, öte yandan bu kesimde faaliyet gösterenleri zenginleştirdiğini ileri süren Güleç, vergi mükelleflerinin kendi adaletlerini kendilerinin sağlamaya çalıştıklarını savundu.

Dolaylı vergilerin toplam vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 70'ni oluşturduğu bir yerde vergi adaletinden söz edilemeyeceğini ifade eden Güleç, şöyle devam etti:

''Dolaysız vergiler dediğimiz gelir ve kurumlar vergisinin payı ise yüzde 30'lar civarında kalmıştır. Açıklanan 2011 yılı merkez yönetim bütçe hedeflerine göre vergi gelirleri 232,2 milyar lira olarak öngörülmüştür. Vergi gelirleri memnuniyet verici olmakla birlikte, vergi türlerine ait tahminlere bakıldığında vergi gelirlerinin yüzde 67'sinin yine dolaylı vergilerden oluştuğu görülmektedir.''

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilebilmesi için öncelikle belirli unsurların ele alınması gerektiğini belirten Güleç, bu unsurları da şöyle sıraladı:

''Beyan ettiği gelirlerle orantısız harcama yapanların takibini yapabilecek güçlü bir gelir idaresi yeniden oluşturulmalıdır. Vergi denetim birimleri gelir idaresi içinde aynı unvanda birleştirilmelidir. Ülke ve dünya konjonktürü dikkate alınarak ilgili mevzuatta sistemli bir biçimde gelir-servet-harcama arasında bağlantı kuracak vergi güvenlik müesseseleri oluşturulmalıdır. Siyasi irade tarafından, güç odaklarının, hakim grupların baskı ve yönlendirmelerine bakılmaksızın cesaretle bugüne kadar yapılamayan gerçek vergi reformunu yapacak bir iradenin gösterilmesi.''