Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

ANKARA (A.A) - 08.11.2010 - Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF), tüketici kredilerine uygulanan Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) kesintisindeki artışın iptali için Danıştay'da dava açtı.

TÜDEF Genel Başkan Yardımcısı Ali Çetin, Danıştay önünde yaptığı basın açıklamasında, yatırımların artırılması amacıyla 1985 yılında KKDF konusunda Bakanlar Kurulu'na yetki verildiğini, 2006'da çıkarılan ''Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' ile söz konusu yetkinin kaldırıldığını savundu. Tüketici kredilerinden alınan KKDF kesintisinin hiç bir yasal yönü bulunmadığını ileri süren Çetin, şunları kaydetti:

''Bakanlar Kurulu'nun, olmayan bir yetki ve ortadan kalkmış bir yasal dayanağa rağmen KKDF oranını artırması hukuk tanımazlıktır. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ise Bakanlar Kurulu Kararı bile olmayan bir yetki ile yasaları geriye doğru işletiyor. Yani hukuku katledilyor. 'Hukukun üstünlüğü' diyenler, şimdi 'ağzımızdan çıkan kanunudur' diyerek üstünlerin hukukunu uyguluyorlar. Çünkü bir an için Bakanlar Kurulu'nun yetkisi olduğunu düşünsek bile, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, Bankalar Birliği'ne gönderilen genel yazı, hukuk bilmemektir, yasalara saygısızlıktır. Kabile devletlerinde bile olmayacak bir uygulamadır. Çünkü, imzalanmış sözleşmelerde geriye doğru değişiklik yapılmaktadır. Bu konuda sözleşmede hüküm olsa bile bu hüküm, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesi gereği haksız bir şarttır. Karar, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 10. maddesindeki, 'Taraflar arasında akdedilen sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemez' hükmüne aykırıdır. Hukukta var olan, kanunların genel olarak geriye işlemezliği ilkesine aykırıdır. Hukukta bir yasal değişiklik söz konusu olması halinde, lehte olan hükmün uygulanması kuralına aykırıdır, Anayasa'nın 73. ve 172. maddelerine aykırıdır. 1985 yılında verilen yetki, 2006 yılında TBMM'ce kaldırılmıştır. KKDF kesintisinin hiç bir yasal yönü yoktur. Bu nedenle KKDF oranını artıran ve artırımı Bakanlar Kurulu Kararı imzasından önceki tüketici sözleşmelerine de uygulayan kararın, yürürlüğünün durdurulması ve iptali için bugün Danıştay'da dava açtık. Kanuna, açık aykırılık umuyoruz ki hukuk yolu ile düzeltilecektir. KKDF tamamen iptal olacaktır.''

Tüketicilere tavsiyede bulunan Çetin, KKDF kesintisinin yasal olmadığı yönünde bankalara dilekçe vermelerini önerdi. Çetin, KKDF kesintisi iptal edilirse, tüketicilerin, geriye dönük kesintileri de alabilmeleri için bunun gerekli olduğunu söyledi.

Tüketici kredilerine yüzde 10 oranında uygulanan KKDF kesintisi, 28 Ekim tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yüzde 15'e çıkarılmıştı.