Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

İTO Başkan Vekili Şekib Avdagiç, 15 Kasım’da Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın açıkladığı vergi ve prim borçları yapılandırma tasarısını, krizin firmalarımızda bıraktığı son olumsuzlukların da silinmesi noktasında büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Tasarının iş dünyasının uzun zamandır beklediği müjdeli bir haber niteliğinde olduğunu belirten Avdagiç, yapılandırmanın en geniş çapta hayata geçirilmesi için İstanbul Ticaret Odası olarak gereken her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

Avdagiç, “Bu düzenleme Cumhuriyet tarihimiz boyunca vergi anlamında iş dünyası ile devlet arasındaki en büyük barış girişimidir. Bundan sonrası için de yeni başlangıçlara zemin hazırlamaktadır. Dolayısıyla borç yapılandırması, Türkiye’nin gelişmesinde son dönemde en büyük paya sahip bulunan iş dünyasının ödüllendirilmesi ve gelecek için cesaretlendirmesi
anlamı taşımaktadır” dedi.

Şekib Avdagiç, açıklanan tasarının İstanbul Ticaret Odası Başkanı Murat Yalçıntaş’ın ‘borç yapılandırması, mali yapılandırmaya dönüştürülsün’ önerisini önemli ölçüde karşıladığını dile getirdi. Avdagiç, şunları söyledi: “Tasarıya baktığımızda, bizim de talep ettiğimiz gibi, boyutları itibariyle ‘yapılandırmanın ötesinde bir uygulama’ olduğunu görüyoruz.

Düşük bir vergi oranı ile varlıklarla kayıtların eşitlenmesine, matrah ve vergi artırımına ve varlık barışı uygulamasından yeniden yararlanılmasına imkan veriliyor. Ayrıca ticari işletmelerin bilanço ve diğer mali tablolarında gerçeğe uygun gözükmeyen bazı kalemlerin düzeltilmesi için fırsat tanınıyor. Yani, belirli bir vergi ödemesi karşılığında, bir stok affı ile stoklara kayıtlı olmayan ticari malların ya da işletme aktiflerine kayıtlı bulunmayan varlıkların yeniden kaydedilmesi imkanı sunuluyor. Tasarı bu yönüyle, İTO Başkanımız Murat Yalçıntaş’ın daha önce
kamuoyuyla paylaştığı ve iş aleminin beklentisini ifade eden ‘borç yapılandırması, mali yapılandırmaya dönüştürülsün’ taleplerini de önemli ölçüde karşılamaktadır.”

İTO Başkan Vekili Şekib Avdagiç, düzenlemenin ticari işletmelerin kasa fazlalıklarının düzeltilmesiyle, vergi sisteminin yeniden yapılandırılması noktasında da önemli bir adım olacağını vurguladı. Avdagiç, bütün bunların uzun vadede hem mükellef hem idare lehine önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti.

BORÇ KAPSAMI TATMİN EDİCİ DÜZEYDE

Avdagiç, yapılandırmaya girecek borç kapsamının da tatmin edici düzeyde olduğunu söyledi. Avdagiç, “Kapsamdaki borç kalemlerinin ve alacaklı kamu kurumlarının çokluğu, uygulamadan yararlanacak firma ve vatandaş sayısını da maksimize etmiştir. Böylece hem devletin uygulamadan sağlayacağı gelir artacak hem de sadece belirli bir kesim için kolaylık sağlandığı yönündeki olası eleştirilerin de önüne geçilmiş olacak” dedi.

Başkan Vekili Avdagiç, tasarının, dava aşamasındaki alacaklar için sulh yoluna gidilmesini sağlayacak bir düzenlemeyi de barındırmasının çok isabetli olduğunu belirtti. Avdagiç, yasa tasarısının, gerek vergi mahkemeleri, gerekse Danıştay’ın iş yoğunluğu sebebiyle sonuçlanamayan bir çok davanın neticelenmesine imkan vereceğini ifade etti. Avdagiç, bunun da yapılandırmayla başlayan yeni dönemin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini sağlayacağını söyledi.

ÖDÜLLENDİRME 2011 YILI BÜTÇE DENGELERİ GÖZETİLEREK DE YAPILABİLİR

Şekib Avdagiç, tasarının yasalaşma sürecinde, ödemelerini zamanında yapan mükellefin ödüllendirilmesi gerektiğinin de göz ardı edilmemesinin çok önemli olduğunu vurguladı. Avdagiç, heyecanla beklenen bu düzenlemenin tasarıda yer almamasının, tasarıyı büyük memnuniyetle karşılayan iş dünyasında bir nebze de olsa burukluk yarattığını dile getirdi. Avdagiç, “Tasarının yasalaşması sürecinde TBMM’deki çalışmalarda bu yönde birdüzenlemeye gidilebileceği yönündeki ümidimiz sürmektedir. Vergi ve primini düzenli ödeyen mükelleflere yapılacak teşvik düzenlemesi için 2012 yılı bütçe hazırlıklarını beklemenin çok geç olacağı kanaatindeyiz. Çünkü ödül uygulamalarının hayata geçirilmesi, vergi ve primlerini zamanında ödeyebilmek için borçlanan firmaların güveninin korunması için son derece önemli. Bu ödüllendirmenin 2012 yılını beklemeden, 2011 yılı bütçe dengeleri de gözetilerek yapılabileceğine inanıyoruz” dedi.

Avdagiç, şunları söyledi: “Devletin alacaklarını yapılandırırken, ödemelerini zamanında yapan mükelleflerini de dikkate alması ve onların kendilerini haksızlığa uğramış gibi hissetmemelerini sağlaması doğru olur.

Bu husus, hem uygulamanın hakkaniyeti hem de gelecek dönemlerde vergi tahsilatında zafiyet doğmaması için zaruridir. Bu bakımdan ödemelerini zamanında yapan mükellefler için teşvik edici mahiyette bir vergi indirimi uygulamasının da hayata geçirilmesi gerekmektedir. Ödemelerini zamanında yapan mükelleflere vergi indirimi sağlanması, işletmeleri vergi ve prim gibi yükümlülüklerini düzenli olarak yerine getirme noktasında teşvik edecek. Bu sayede gelecekte yeni bir borç yapılandırmasına ihtiyaç duyulmayan bir sisteme kavuşulacaktır.”