Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Maden Mühendisleri Odası'na göre yeni çıkarılan  yönetmelik ile, madencilik sektörü çokuluslu tekellerin insafına terkediliyor.

Hükümetin 10 Haziran 2010 tarihinde çıkardığı maden yasası gereği çıkartılan yönetmelikte kamu yararı gösetilmiyor.

Yönetmeliğin getirdiği başka bir değişiklik de teminat mikarının artırılması.

Maden arama ruhsatı teminatları, taban teminat 10 bin Lire olmak ürezer 3.3 kat artırılıyor.

Arama ruhasatları için öngörülen maliyet artışı sektörün yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan küçük ve orta boy işletmelerin sektörden uzaklaşmasına denen olacağı belirtiliyor.

Sektör temsilcileri, bu durumda ruhsatların büyük sermayenin elinde toplanacağını ifade ediyor.