Advertisement
SEKTÖR HABERLERİ ABONE OL

İSTANBUL (A.A) - 29.11.2010 - Doğan Yayın Holding A.Ş, bağlı ortaklığı D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş'nin talebinin uygun bulunarak Vergi/Ceza İhbarnamesinin yürütmesinin durdurulduğunu açıkladı.

Doğan Yayın Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında, D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş'ye tebliğ edilen 1 milyar 369 milyon 56 bin 709 TL tutarındaki 2 No'lu Vergi/Ceza İhbarnamesi'ne dayanak teşkil eden, İstanbul 10'uncu Vergi Mahkemesi kararının D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş. aleyhine sonuçlanan kısmına ilişkin olarak, D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan yürütmenin durdurulması talebinin kabul edildiğine ilişkin Danıştay kararının, adı geçen bağlı ortaklık avukatlarınca teslim alındığının öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Gelinen bu aşamada, Danıştay'ın söz konusu kararı gereğince, D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş'ye tebliğ edilen 1 milyar 369 milyon 56 bin 709 TL tutarındaki 2 No'lu Vergi/Ceza İhbarnamesi'nin bu aşamada ödenmesi söz konusu olmayıp; davanın esastan görüşülmesine ise ayrıca devam edilecektir. Danıştay'ın yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararı 'oy birliği' ile alınmış olup; karar metni aynen aşağıya çıkarılmıştır;

'Türk Ticaret Kanunu'nun 411. ve devamı maddelerinde yer alan hükümler ile Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17. maddesinin 4. fıkrasının -g- bendi hükmünün birlikte incelenip değerlendirilmesi sonucu 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 52. maddesinin yollamada bulunduğu 27. maddenin 2. fıkrasında öngörülen şartların gerçekleştiği anlaşıldığından, teminat aranmaksızın yürütmenin durdurulmasına, yürütmenin durdurulması harcı peşin alındığından yeniden harç alınmasına gerek olmadığına oybirliği ile karar verildi.''

Özel durum açıklamasında, Holding tarafından daha önce konuya ilişkin yapılan açıklamalarda ''hisse senedi yerine geçmek üzere çıkarılan geçici ilmühaber devirlerinde KDV hesaplanması uygulaması ve buna onay veren bir Mahkeme kararı ile ilk kez karşı karşıya kalındığı''nın ifade edildiği belirtilerek, ''Böylece, söz konusu Mahkeme kararının yürütmesinin durdurulması ile; geçici ilmühaber devirlerinde, KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı ile ilgili olarak bir Danıştay kararı da ilk kez hukuk alemindeki yerini almış olmaktadır'' denildi.