Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Merkez Bankası reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faizini düşürdü. Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında uygulanacak iskonto faizini yüzde 14; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını yıllık yüzde 15 olarak belirledi.

Resmi Gazete'de yer alan açıklama şöyle: "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan: bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %14, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %15 olarak tespit edilmiştir. belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer."