Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

ANKARA (A.A) - 30.12.2010 - Katma Değer Vergisi (KDV) çerçevesinde 2011 yılında gerçekleşecek indirimli orana tabi işlemlerde iade sınırı, yeni yılda 14 bin 300 lira olarak uygulanacak.

Katma Değer Vergisi ile ilgili esasları düzenleyen Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, KDV çerçevesinde yeni yılda, gerçekleşecek indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmı yüzde 7,7 artırılarak 14 bin 300 liraya yükseltildi. Mevcut uygulamada iade sınırı 13 bin 300 lira olarak uygulanıyordu.

Tebliğ, Döviz karşılığı yapılan ihracatta kullanılan ''özel fatura''da değişiklikler öngörüyor. Tebliğe göre, özel faturanın üzerindeki bilgilerin yetersizliği nedeniyle uygulamada sorunlar yaşanıyor. Uygulamanın daha sağlıklı yürüyebilmesi açısından yeni yılda ''özel fatura''ya ''ölçü birimi'' ve ''ağırlık'' bilgilerini içeren iki sütun daha eklenecek. Yeni faturalar bastırılana kadar mevcut özel faturalar kullanılacak, ancak mevcut özel faturaların, bütün nüshalarında görülecek şekilde arkasına, teslime konu malların kutu, kolu, adet, kilogram, litre gibi ölçü birimi bilgileri ile bu ölçü birimleri dikkate alınarak hesaplanacak ağırlığı yazılacak.

TCMB Kanunu'nun ''Temel Görev ve Yetkileri'' başlığını taşıyan 4 maddesinin daha önce değiştirilmesi ve İstanbul Altın Borsası'nın kurulmasıyla altından mamul ya da altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların KDV matrahları hesaplanırken esas alınacak fiyatın belirlenmesinde İstanbul Altın Borsası'nda işlem yapılan son resmi iş gününde oluşan kapanış fiyatının esas alınmasını öngördüğü hatırlatılan tebliğde, borsada işlem gerçekleşmeyen günler için de söz konusu eşyalar ile sikke altınların bünyesinde yer alan külçe altına isabet eden tutarın belirlenmesinin de yine aynı şekilde gerçekleşeceği belirtildi.