Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Başbakanlık Yeni Bina'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Cemil Çiçek, 2011 yılının ilk Bakanlar Kurulu olması dolayısıyla daha çok 2010 yılının ekonomik ağırlıklı bir değerlendirmesinin yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

''Özellikle gelişmiş ülkelerden kaynaklanmış olan ve son yüzyılın en önemli ekonomik krizini tüm dünya yaşamaktadır ve her ülke bu krizden etkilenmiştir. Böylesine derin bir krizden en az etkilenen bir ülke olduk. Bugün ilgili kurumlardan yapılan açıklamalar da bunu açıkça göstermektedir. Mevcut kriz ortamında 2010 yılı Türkiye ekonomisi açısından başarılı bir yıl olmuştur. Avrupa'da pek çok ülke büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmış iken, ABD ekonomisinde yapılan açıklamalara baktığımızda tam anlamıyla toparlanma sağlanamamışken, Türkiye olumlu bir şekilde bu süreci hem yönetmiş hem de önemli başarılar elde etmiştir.

2010 yılında büyüme oranının orta vadeli programda öngörülen yüzde 6.8 rakamının üstüne çıkması beklenmektedir. 2010 yılı enflasyonu, bugün TÜİK'in yaptığı açıklamaya göre TÜFE'de 6.4 olarak gerçekleşmiştir. Halbuki bizim hedefimiz 6.5 idi. Bunun altında kalmış olmaktadır. 2010 yılında işsizlik oranı 2009 yılına göre yaklaşık yüzde 2 daha düşük seyretmektedir. ILO üyeleri içinde 2010 yılında işsizliğin en hızlı düştüğü ülkelerden birisi Türkiye olmuştur. 2010 yılında 1 milyonun üzerinde yeni istihdam oluşmuştur.''

Bu sabah hazine faizlerinin tarihinin en düşük seviyesinde seyrederek yüzde 7.04 oranını gördüğünü belirten Çiçek, ''Yine 2010 yılında bütçe dengesi hedeflerimizle uyumlu seyretmiştir. 2010 yılının sonunda kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı yüzde 41 ile 42 arasında neticelenecek gözükmektedir. 2009 yılı sonunda bu rakam yüzde 45.5 idi. Türkiye tüm Avrupa'da 2010 yılında borcunu azaltan tek ülke olmuştur. Bankacılık sektörümüzün toplam aktifi 1 trilyon TL'ye yaklaşmış, kredi hacmi ise 5 milyar TL'yi geçmiştir'' dedi.

Tüm OECD bütçeleri içerisinde bu krizde bankacılık sektörü en sıhhatli ülkelerden birisinin Türkiye olduğunu ifade eden Çiçek, ''Ziraat bankasının çiftçi kredileri, Halk Bankası'nın esnaf kredilerinde faiz oranları yüzde 5'e kadar düşmüştür. Önümüzdeki günlerde inanıyoruz ki diğer rakamlar da gerçekleştiğinde 2010 yılını daha derli toplu değerlendirme imkanı olabilecektir'' diye konuştu.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

Türkiye-AB ilişkilerinin de ele alındığını belirten Çiçek, AB dönem başkanlığında özellikle şirketlerle ilgili faslın açılmasının önem kazandığını söyledi. Bununla ilgili olarak da ''Türk Ticaret Kanunu'nun bir ön şart gibi gözüktüğünü'' söyleyen Çiçek, şöyle konuştu:

''Ümit ediyoruz, Meclis'teki diğer partilerimizle varılan mutabakat gereği Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu çıkarılmış olacaktır. Şirketler hukukuyla ilgili konu, Türk Ticaret Kanunu içinde düzenlenmiştir. Esasen önümüzde ülkenin değişen dünya şartları, ekonomi anlayışı, ticaret anlayışı yeni bir kanun yapılmasını zaruri kılmaktadır. Bununla ilgili çok uzun bir süre çalışılmıştır. Bazı değişiklikler gerekecekse muhalefet partilerimizle bir uzlaşma içinde bunlar gerçekleşmiş olacak. Ümit ediyoruz ki ihtiyacımız olan bu yasa çıkmış olacak. Hem de müzakere süreci bakımından şirketler hukuku faslının açılması için bu şart yerine getirilmiş olacaktır.''

Türkiye'nin belli bir süre içinde AB fonlarından istifadesinin söz konusu olduğunu ifade eden Bakan Çiçek, ''Yaklaşık 4.9 milyar Euroluk bir hibe fonu var AB bünyesinde. Bunlardan Türkiye istifade edebilecektir, bunu için de bir yasal düzenleme gerekiyor'' dedi.

Özellikle belediyeler açısından bu düzenlemenin önemli olduğunu anlatan Bakan Çiçek, bundan faydalanabilmek için kısa bir yasal değişikliğe ihtiyaç olduğunu, bunu da çok kısa süre içinde hazırlayarak TBMM'ye göndereceklerini açıkladı.