Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

İSTANBUL (A.A) - 05.01.2011 - Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Türkiye'nin makro alandaki cazibesinin Sanayi Strateji Belgesinin uygulanmasıyla birlikte mikro alana da yansıyacağını, yerli ve yabancı yatırımcıların ülkede yatırım yapma girişim ve heyecanlarını artıracağını belirterek, ''Böylece daha fazla üretim ve ihracat yapılacak, milli gelirimiz artacak, işsizlik oranı gerileyecek, milletimizin refah seviyesi yükselecektir'' dedi.

Nihat Ergün, Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi'nin açıklandığı toplantıda yaptığı konuşmada, her başarının, bir final değil, aksine yeni bir başlangıç olduğunu ifade ederek, ''Yakaladığımız her başarı, bizde yetinme duygusunu değil, yeni heyecanları vermelidir. Bizde yeni heyecanları coşturmalıdır. Makroekonomik alandaki başarılarımız da bizi tatmin etmiyor; aksine bu başarılarımızın devamını sağlayacak olan daha rekabetçi bir özel sektör oluşturmamızın heyecanını artırıyor'' şeklinde konuştu.

Sanayi Strateji Belgesi'nin, AB katılım müzakereleri sürecinin önemli gereklerinden biri olduğunu vurgulayan Ergün, şunları kaydetti:

''Ancak biz bu belgeyi aynı zamanda bu süreçten bağımsız olarak da hazırlamamız ve uygulamamız gerektiğine inandık, belgeyi böyle bir anlayışla da hazırladık. Bu tür belgelerin başarılı sonuç vermesi, belgenin katılımcı ve paylaşımcı bir anlayışla hazırlanmasına ve ilgili tüm taraflarca benimsenmesine, sahiplenmesine bağlıdır.

Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi'nin hazırlık süreci, ilgili tüm kamu kurumlarını, özel sektörümüzü ve sivil toplum kuruluşlarımızı ortak bir paydada buluşturması bakımından örnek bir süreç olmuştur. Uygulaması da böyle olacaktır. Eylem planında bütün tarihler bellidir, sorumlu kuruluşlar bellidir. Hangi kuruluşun, hangi eylemi ne zaman sonuçlandıracağı bellidir. Bu belgenin tasarımında, dünyada yaşanacak olası gelişmelere tepki verecek esnek ve dinamik bir yapı da oluşturduk. Zira bugün zayıf dediğiniz yön, yarın güçlü yönünüz olabiliyor; benzer şekilde bugün fırsat sandığınız şey, yarın bir tehdide dönüşebiliyor.''-''BELGE, BUGÜNDEN İTİBAREN UYGULANACAK''-Sanayi ve Ticaret Bakanı Ergün, belgenin kağıt üzerinde kalmayacağını, bugünden itibaren uygulamaya başlanacağını da dile getirerek, belgeyi yakından inceleyenlerin, belgede iyi niyet temennilerinin değil, somut ve gerçekçi projelerin yer aldığını göreceğini söyledi.

Ergün, İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nin zaman içerisinde, belli dönemlerde Strateji Belgesine yeni eylemler ekleyebileceğini belirterek, ''Bazı eylemlerin uygulaması gerçekleştiğinde düşecektir, yerine yeni eylemler eklenecektir. Çünkü bugün itibariyle hazırlıkları devam eden, henüz resmileşmemiş bazı projeler var. Strateji Belgesi, yaşayan, dinamik bir belgedir'' dedi.

72 eylemden oluşan strateji belgesinin, öncelikle rekabet gücünü ve verimliliği artırmayı, çevreye duyarlı ve sosyal sorumluluk sahibi bir sanayiye dönüşümü amaçladığını kaydeden Ergün, sanayi stratejisindeki uzun dönemli vizyonlarını ''orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya'nın üretim üssü haline gelme'' şeklinde belirlediklerini bildirdi. Ergün, şöyle devam etti:

''Bu çerçevede, orta ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracat içindeki paylarını artırmak, düşük teknolojili sektörlerde katma değeri yüksek ürünlere geçişi sağlamak ve becerilerini sürekli geliştirebilen şirketlerin ekonomideki ağırlığını artırmak şeklinde, 3 stratejik hedef belirledik. Strateji belgesinde, teknoloji, Ar-Ge, yenilikçilik, tasarım, markalaşma, kümelenme, bölgesel farklılıklar ve işletme ölçeği, gibi alanlardaki sorunlara çözüm olabilecek eylemler bulunmaktadır. Ayrıca gelişmiş sanayi altyapısı, sanayi üretimindeki çeşitliliği, KOBİ sayısı, nüfus yapısı, coğrafi ve stratejik konum gibi güçlü yönlerimizi daha da güçlü hale getirecek eylemler de mevcuttur. Belge sanayiyle ilgili tüm paydaşların ortak bir akıl etrafında bütünleşmelerini de sağlayacaktır. Böylece KOBİ destekleri, sektörel politikalar, altyapı çalışmaları, teşvik programları veya bölgesel farklılıklar gibi çeşitli alanların uyum içinde çalıştığı bir yapı oluşturacağız.''

Türkiye'nin makro alandaki cazibesinin Sanayi Strateji Belgesinin uygulanmasıyla birlikte mikro alana da yansıyacağına işaret eden Bakan Ergün, ''yerli ve yabancı yatırımcıların ülkemizde yatırım yapma girişimleri ve heyecanları artmış olacaktır. Böylece daha fazla üretim ve ihracat yapılacak, milli gelirimiz artacak, işsizlik oranı gerileyecek, milletimizin refah seviyesi yükselecektir'' diye konuştu.