Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

ANKARA (A.A) - 07.01.2011 - Sermaye Piyası Kurulu (SPK), Aydın Doğan, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, İmre Barmanbek ile bazı kişiler hakkında, ''Doğan Burda ve Çelik Halat'ın karını, dolayısıyla malvarlığını azalttıkları'' gerekçesiyle, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

SPK'nın haftalık bülteninde, Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'nin (Doğan Burda) ihtiyacı olan magazin kağıdının ve Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.'nin (Çelik Halat) ihtiyacı olan filmaşinin alımına ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda; ''Doğan Burda;nın ihtiyacı olan magazin kağıdının ve Çelik Halat'ın ihtiyacı olan filmaşinin Doğan Grubu Şirketlerinden Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. (Doğan Dış Ticaret, DDT) tarafından 1999-2007 döneminde doğrudan üretici/ticari firmalar yerine, magazin kâğıdı ve filmaşinin tedarik edilmesi sürecine fiili olarak herhangi bir katkısı bulunmayan ve Doğan Ailesinin sahipliğinde/kontrolünde olan Sortal Trading Company Limited ve Shawcliff Trading Limited unvanlı Şirketler üzerinden üretici/ticari firmaların birim satış fiyatlarından daha yüksek birim fiyatlar ile ithal edilmiş gibi gösterildiği'' kaydedildi.

Bunun sonucunda SPK, Doğan Burda ve Çelik Halat'ın ihtiyacı olan girdi kalemlerinin birim maliyetlerinin makul bir karşı edim olmaksızın yükseltilerek Doğan Burda ve Çelik Halat'ın karının ve dolayısıyla malvarlığının azaltılmasında sorumluluğu bulunan ''Aydın Doğan, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, İmre Barmenbek ve savcılık makamınca yapılacak soruşturma sırasında bahse konu fiillere iştirak ettiği tespit edilen diğer kişiler hakkında, SPK'nın 47/I-A-6 maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere, SPK'nın 49. maddesi uyarınca ilgili yer Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasını'' kararlaştırdı.