Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Bütçe Komisyonu tarafından süresi uzatılarak kabul edilen Torba Tasarı'yla 31 Aralık 2010 tarihine kadarki kamu alacakları yeniden yapılandırma kapsamında olacak. Tasarıda, bu sürenin 31 Temmuz 2010 olması öngörülüyordu.

Torba tasarıya göre, ödenmemiş vergiler, trafik cezaları, idari para cezaları, gümrük vergileri, sigorta primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı, belediyelerin su bedeli alacakları, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeline ilişkin alacaklar yeniden yapılandırma kapsamında olacak.

Kamu alacaklarının ödenmemiş kısımlarının TÜFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yeniden hesaplanmasını öngören Torba Yasa'yla, borcun ödenmesi halinde, vergi cezalarından ve buna bağlı gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecek.

Yeni yasaya göre, sigara içme cezaları hariç, tebliğ edilmemiş 120 tl'nin altındaki para cezaları tahsil edilmeyecek ve vergi borcunu ödemeyen ya da bu nedenle hakkında ihtiyati haciz kararı verilen kişiler yurt dışına çıkabilecek.

Torba yasanın diğer maddeleri ise şöyle:

Alacaklar 2'şer aylık dönemler halinde, azami 18 eşit taksitte ödenebilecek; hem vergi hem de prim borcu olanlar, bir ay birini diğer ay ötekini ödeyebilecek ve ödemeler kredi kartıyla da yapılabilecek.

Bunların yanısıra Torba Yasa, günlük ve sosyal güvenlik kapsamında da bazı değişiklikleri içeriyor. Çıraklar, stajyer öğrenci ve stajyer avukatların da genel sağlık sigortası kapsamında yer alması öngörülen yasada, taksi, dolmuş gibi ticari araç işletenlerin de vergi mükellefi olanları sigortalı sayılacak.