Advertisement
KÜRESEL PİYASALAR ABONE OL

ANKARA (A.A) - 26.01.2011 - Deniz Bozdemir - Avrupa'nın ''en kırılgan ekonomisi'' yüksek borç stokunun da etkisiyle Yunanistan oldu. Yunanistan'ı, İrlanda, Portekiz, İspanya, İtalya ve Belçika ekonomileri takip ediyor.

Merkez Bankası Enflasyon Raporu'da yer alan ''Euro Bölgesi Çevre Ülkelerinde Kırılganlık Endeksi''nde, Yunanistan, İrlanda, Portekiz, İspanya, İtalya ve Belçika ekonomileri, borç stokunun gayri safi yurtiçi hasılaya oranı (GSYH), bütçe dengesinin GSYH'ya oranı, cari dengenin GSYİH'ya oranı, işsizlik, Kredi İflas Takası (CDS), Alman tahvilleri ile getiri farkı (10 yıllık), bankacılık CDS ve Avrupa Merkez Bankasından borçlanma verileriyle oluşturulan ''Kırılganlık Endeksi''ne göre sınıflandırıldı.

Endekse göre, Yunanistan ''7,52'' puanla en kırılgan kırılgan ekonomi olurken, Yunanistan'ı, ''5,41'' puanla İrlanda, ''-0,21'' puanla Portekiz, ''-1,69'' puanla İspanya, ''-4,12'' puanla İtalya ve ''-6,91'' puanla Belçika ekonomileri izledi.

Ülke verileri karşılaştırıldığında, Yunanistan'ın borç stoku ve tahvillerinin getirisinin oldukça yüksek olması kırılganlığını en çok artıran unsurlar olurken, İrlanda'da bankacılık sektörü kırılganlığı artırıyor. Portekiz de bankacılık sektöründeki sorunların etkisiyle Kırılganlık Endeksi'nde 3. sırada yere alıyor. İşsizlik ise İspanya ekonomisinin kırılganlık oranını en çok yükselten faktör konumunda bulunuyor.

Raporda, İrlanda'da krizin bankacılık sektöründe ortaya çıkmış olmasının ve AB ülkelerinin bankacılık sektörlerinin bütünleşik yapısı bir arada değerlendirildiğinde, çevre ülkelerin bankacılık sektörlerinde meydana gelebilecek olası sorunların diğer AB ülkelerinin bankacılık sistemlerini de önemli ölçüde etkilemesinin kuvvetle muhtemel olduğu bildirildi.

Rapora göre, İrlanda bankalarının en büyük iki alacaklısı İngiltere ve Almanya. Portekiz'de ise yerli bankaların yükümlülüklerinin oldukça önemli bir bölümünün İspanyol bankalarına olduğu görülüyor. İspanyol bankalarının en büyük alacaklısı ise Almanya, İngiltere ve Fransa bankaları.