Advertisement
SEKTÖR HABERLERİ ABONE OL

Konu ile ilgili İMKB'ye yapılan açıklama şöyle:

Şirketimiz RAN LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş., ZER MERKEZİ HİZMETLER VE TİCARET A.Ş. ile "Uluslararası Karayolu Nakliyesi" yapmak üzere 20.09.2010 tarihinde "Nakliye Sözleşmesi" imzalamıştır.

Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş., Koç Topluluğu şirketlerinin ana iş süreçleri dışında kalan her türlü hizmet ve endirekt malzeme alımında, birlikte hareket gücünü kullanarak ve değer zincirinde yer alan tüm tarafların çıkarlarını koruyarak tasarruf etme ve/veya hizmet iyileştirme amaçlarına hizmet eden bir şirkettir.

İmzalanan sözleşme Koç Topluluğu üyesi Arçelik, Arçelik LG ve Koçtaş  şirketlerinin Avrupa ülkeleri, İran, Irak ve Rusya karayolu parsiyel ve komple taşımalarını içermektedir.

Sözleşme 02.08.2010 - 02.08.2011 döneminde geçerli olup, sözleşmenin yenilenmeyeceği hususu yazılı olarak karşı tarafa bildirilmediği takdirde 1 yıl daha geçerli olacaktır.

Söz konusu sözleşme çerçevesinde ciro beklentimiz yıllık 8 milyon TL olup, piyasa koşullarına göre değişiklik arz edecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.