Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

ANKARA (A.A) - 01.02.2011 - Özelleştirme İdaresi'nden, Hazine Müsteşarlığı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, bu yılın ilk ayında aktarılan toplam tutar 670 milyon dolara ulaştı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından (ÖİB) yapılan açıklamada, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna dayanılarak, 31 Ocak 2011 tarihi itibariyle Hazine Müsteşarlığının hesabına 197 milyon dolar aktarıldığı, bu aktarmayla birlikte 2011 yılı içerisinde Hazine Müsteşarlığı hesaplarına dolar bazında aktarılan toplam tutarın 573 milyon doları bulduğu bildirildi.

Açıklamada, 2011 yılı içerisinde, Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında, Enerji Bakanlığına ait Elektrik Üretim A.Ş. ve/veya müessese, bağlı ortaklık, iştirak ve işletme birimlerinin varlıklarının işletme hakkı devri bedelleri (ÖİB tarafından yapılan masraflar düşüldükten sonra) ile diğer bazı özelleştirme bedelleri karşılığı olan toplam 97 milyon doların, özel kanun/mevzuat gereğince ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarıldığı belirtilen açıklamada, ''Bahse konu aktarmalarla birlikte, 2011 yılı içerisinde Hazine Müsteşarlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılan toplam tutar 670 milyon dolara ulaşmıştır'' denildi.