Advertisement
SEKTÖR HABERLERİ ABONE OL

ANKARA (A.A) - 02.03.2011 - Araştırma kuruluşu GFK tarafından gerçekleştirilen Türkiye Tüketici Güven Endeksi, şubat ayında 0,4 puan artarak 91,3 puana yükseldi. Tüketici güven endeksi Ocak'ta 90,9 puan düzeyindeydi.

GFK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, tüketiciler şubat ayında ''Mısır'da çıkan olayları, Ergenekon davasını ve işsizliği ''Türkiye'nin gündemindeki en önemli olaylar'' olarak belirttiler.

Endeksin alt kalemlerine ve değişim oranlarına bakıldığında Şubat ayında, gelecek 12 ay için hanenin maddi durumuna yönelik beklenti 1,9 puan (yüzde 1,8) artarak 106,4 puan olarak kaydedildi.

Genel ekonomik duruma yönelik beklenti aynı seviyede kalarak 117,8 puan oldu. İşsizlik oranının azalacağına yönelik beklenti 0,2 puan (yüzde 0,2) artarak 87 puan olarak belirlenirken, tasarruf eğilimi ise 0,5 puan (yüzde 0,9) azalarak 54 puan oldu.-AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ-GFK'dan yapılan açıklamada, tüm AB üye ve aday ülkelerde aynı sorular ve yöntemle hesaplanan Tüketici Güven Endeksinin ülkeler arası karşılaştırma yapma olanağı tanıdığı belirtildi ve Ocak ayı ile karşılaştırıldığında Şubat ayında Avrupa Birliği ortalamasının 1 puan arttığı bildirildi.

Ülkelere bakıldığında, İspanya'da 6, İtalya'da 2 puanlık artış, Fransa'da 1, İngiltere'de 3, Bulgaristan'da 2 puanlık düşüş gözlemlendi. Almanya'daki endeks ise Ocak ayı ile aynı kaldı.-HESAPLAMA YÖNTEMİ-Tüketici Güven Endeksi denge yöntemine göre hesaplanıyor. Buna göre ''hanenin maddi durumu'', ''ülkenin genel ekonomik durumu'', ''işsizlik oranı'' ve ''hane tasarrufları''na yönelik beklentilere ilişkin sorulara toplam cevap verenler arasında pozitif ve negatif cevap verenlerin yüzdelerinin farkı hesaplanıyor ve bu farka 100 eklenerek çıkan değerlerin aritmetik ortalaması alınıyor.

Endeks 0'dan 200'e kadar değer aralığına sahip. Endeksin 100'den büyük olması Tüketici Güveni açısından iyimser görüşte olanların oranının kötümser görüşte olanlardan fazla olmasını, endeksin 100'den küçük olması tüketici güveni açısından kötümser görüşte olanların oranının iyimser görüşte olanlardan fazla olmasını ifade ediyor.-ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ-Avrupa Komisyonu adına yürütülen araştırmanın saha çalışması her ayın ilk iki haftasında 12 NUTS1 bölgesini temsil eden 26 ilin kentsel ve kırsal alanlarında 15 yaş üzeri toplam 1,100 kişi ile görüşülerek gerçekleştiriliyor. Görüşmeler telefonla anket yöntemiyle, her haneden tek kişiyle görüşülmesiyle yapılıyor ve görüşülen kişilerin yaş, cinsiyet ve eğitim açısından dağılımı Türkiye genelini temsil ediyor. Avrupa Komisyonu tarafından AB'ye üye ve aday ülkelerin ekonomik konjonktürlerini takip etmek amacıyla yürütülen ''İşyerleri ve Tüketici Araştırmaları Ortak Uyumlu AB Programı''nın ''Tüketici Araştırması''nı Mayıs 2007'den bu yana Avrupa Komisyonu adına GFK Türkiye yürütüyor. Araştırma, Avrupa Komisyonu ve GFK Türkiye tarafından ortak olarak finanse ediliyor.