Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

ANKARA (A.A) - 04.03.2011 - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2010 yılı araştırmasına göre, ülkede bireylerin yüzde 61,2'si kendisini ''mutlu'' hissediyor. Yüzde 72,8'i de geleceğe ''umutla'' bakıyor.

Araştırma kapsamında son bir yıldaki ekonomik gelişmelerin bireyler üzerindeki etkisine bakıldığında ise halkın yüzde 54,2'sinin ''daha ucuz ürün tüketmeye başladığı'' görülüyor. Vatandaşların yüzde 33,8'i bu süreçte borçlandığını, yüzde 21,7'si ''gelirinin azaldığını'' belirtti.

TÜİK, 2010 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarını açıkladı. Araştırma, 3 bin 440 hanehalkında bulunan 18 ve yukarı yaştaki 7 bin 27 bireyle görüşülerek gerçekleştirildi.

Ülkedeki bireylerin mutluluk algılamasını ve temel yaşam alanlarındaki memnuniyetlerini ölçmeyi amaçlayan araştırmada TÜİK, mutluluğu; ''acı, keder ve ızdırabın yokluğu ve bunların yerine sevinç neşe ve tatmin duygularının varlığıyla karakterize edilen durum, hayattan genel olarak memnun olma hali'' şeklinde tanımlıyor.

Bu çerçevede, görüşülen bireylerin yüzde 61,2'si kendini ''mutlu'', yüzde 10,7'si de ''mutsuz'' olarak ifade etti. 2009 da bu oranlar sırasıyla yüzde 54,3 ve yüzde 14,6 düzeyindeydi.

Kadınların erkeklere göre daha mutlu olduğu görüldü. Kadınlarda mutluluk oranı yüzde 62,7, erkeklerde ise yüzde 59,6 olarak belirlendi.-EVLİLER, BEKARLARA GÖRE DAHA MUTLU-Eğitim düzeyi artıkça mutluluk düzeyinde de artış gözlendi. 2010'da ilkokul mezunlarında mutluluk oranı yüzde 60,5 oldu, yüksekokul/üniversite mezunlarında ise bu oran yüzde 67,7'ye kadar yükseldi.

Evli bireylerin de evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu dikkati çekti. Evlilerin yüzde 63,7'si, evli olmayanların ise yüzde 53,5'i kendisini ''mutlu'' tanımladı.-MUTLULUĞUN KAYNAĞI?-Bireylere mutluluk kaynakları sorulduğunda aile ve sağlık ilk sırayı aldı.

Mutluluğun kaynağı olan kişi sorulduğunda, bireylerin yüzde 70,9'u ''aile'', yüzde 13,2'si ''çocuklar'', yüzde 7,5'i ''eş'', yüzde 3,1 ''anne/baba'' dedi. Katılımcıların yalnız yüzde 1,9'u kendisini mutluluk kaynağı olarak gördüğünü söyledi.

Mutluluk kaynağı olan değerlerin başında yüzde 71,2 ile ''sağlık'' başı çekti. Bireylerin yüzde 13'ü ''sevgi'', yüzde 6,9'u ''başarı'', yüzde 4,6'sı ''parayı'' mutluluk değeri olarak betimledi.-UMUTLULARIN SAYISI ARTTI-Araştırmaya göre, 2010 yılında mutlu bireylerin oranında olduğu gibi umutlularda da artış gözlendi.

Vatandaşların yüzde 72,8'i kendi geleceklerinden ''umutlu'' olduğunu belirtti. Bu oran, bir önceki yıl yüzde 65,5 olarak belirlenmişti.-EKONOMİK GELİŞMELERİN ETKİSİ-Araştırma kapsamında, son 1 yıldaki ekonomik gelişmelerin bireyler üzerindeki etkisi de ölçüldü.

Bireylerin yüzde 54,2'si ''daha ucuz ürün tüketmeye başladığını'' belirtti. Bu oran, 2009 araştırmasında yüzde 60 olarak hesaplanmıştı.

Yüzde 33,8'i borçlandığını, yüzde 21,7'si gelirinin azaldığını, yüzde 24,5'i tasarruflarında düşüş meydana geldiğini söyledi. Yüzde 22,7'si de eğlence ve tatil masraflarını kıstığını dile getirdi. Bir önceki yıl söz konusu oranlar sırasıyla, 34,3, 27,9, 27,9 ve 25,9 olmuştu.

Bireylerin yüzde 22'si de borcunu ödediğini, yüzde 13,1'i gelirinin arttığını bildirdi. Bu oranlarda da önceki yıla göre iyileşme gözlendi.

2009 araştırmasında ekonomik krizin etkisini ortaya koyan araştırma, 2010 verileriyle kriz sürecinden çıkışa işaret etti.-TABLOLAR-2010 Yaşam Memnuniyeti Araştırmasına göre, son bir yıldaki ekonomik gelişmelerin bireyler üzerine etkisi şöyle oldu:

. 2009 2010

. ---- ----

Daha ucuz ürün tüketmeye başladı 60,0 54,2

Borçlandı 34,3 33,8

Geliri azaldı 27,9 21,7

Tasarruflarında azalma oldu 27,9 24,5

Eğlence/tatil masraflarını kıstı 25,9 22,7

Borçlarını ödedi 17,6 22,0

Geliri arttı 8,9 13,1

Araba aldı 4,1 5,7

Araba sattı 3,6 4,2

İşini kaybetti 3,2 2,7

Göç etmek zorunda kaldı 2,3 2,3

Ev arsa yazlık vb. aldı 1,8 2,1

İşe girdi 0,9 4,7

Yeni iş yeri açtı 0,9 1,0

Ev, arsa yazlık vb. sattı 0,9 1,2

İflas etti/dükkan kapattı 0,5 1,0Not: Her bir soru için kişilerden ''evet'', ''hayır'', ''ilgili değil'' seçeneklerinden birine cevap vermesi istendi. Tabloda, sorulara ''evet'' cevabını verenlerin dağılımı verildi.Cinsiyet ve medeni duruma göre mutluluk düzeyi ve bireylerin yıllar itibariyle umut düzeyleri de şöyle belirlendi:. Mutlu Mutsuz

. 2009 2010 2009 2010

. ---- ---- ---- ----

CİNSİYET

Toplam 54,3 61,2 14,6 10,7

Erkek 50,2 59,6 17,1 11,5

Kadın 58,1 62,7 12,3 10,0

MEDENİ DURUM

Evli 57,3 63,7 12,8 9,2

Evli Olmayan 46,8 53,5 19,2 15,3

2005 2006 2007 2008 2009 2010

---- ---- ---- ---- ---- ----

Umutlu 66,8 64,4 70,1 64,9 65,5 72,8

Umutlu Değil 33,2 35,6 29,9 35,1 34,5 27,2

Türkiye'de bireylerin adli ve asayiş hizmetlerinden memnuniyeti azaldı. Eğitim ve sağlık hizmetlerinden ise memnuniyet arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2010 Yaşam Memnuniyeti Araştırması kapsamında bireylerin kamu hizmetlerinden memnuniyeti de ölçüldü.

Adli hizmetlerden memnun olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 37,2'ye geriledi. Söz konusu oran, 2007'de yüzde 48,8, 2008'de yüzde 45,3, 2009'da yüzde 38,7 düzeyindeydi.

Asayiş hizmetlerinden memnuniyette de gerileme görüldü. Bu kamu hizmetinden memnuniyet 2010'da, bir önceki yıla göre 4 puan düşüşle yüzde 73 oldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmetlerinden memnuniyet düzeyi, son 3 yılda belirgin düşüş gösterdi. 2008'de yüzde 71,5 olan memnuniyet oranı, 2009'da yüzde 58,9, 2010'da da yüzde 54,9 olarak tespit edildi.-SAĞLIK HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET ARTIYOR-Bireylerin sağlık hizmetlerinden memnuniyetinde ise ciddi bir artış gözleniyor. 2004'te yüzde 46,9 olan memnuniyet düzeyi, 2010'da yüzde 73'e ulaştı. 2009'da memnuniyet oranı yüzde 65 civarındaydı.

Eğitim hizmetlerinden memnun olduğunu belirtenlerin oranında da bir önceki yıla göre yaklaşık 2,5 puanlık artış var. 2010'da eğitim hizmetlerinden memnun bireylerin oranı yüzde 61,5 oldu.

TÜİK'in Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçları yıllar itibariyle şöyle:. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

SGK hizmetleri

Memnun 52,5 61,6 63,8 73,8 71,5 58,9 54,9

Orta 20,6 16,9 17,0 13,7 15,5 13,3 10,7

Memnun değil 22,6 15,1 14,4 8,1 9,4 10,8 8,9

Fikri yok 4,3 6,4 4,8 4,5 3,7 17,1 25,6Sağlık hizmetleri

Memnun 46,9 55,3 52,3 66,5 63,4 65,1 73,0

Orta 19,9 19,1 18,0 15,3 16,7 15,7 13,8

Memnun değil 33,2 25,6 29,7 18,3 19,9 19,3 13,1Eğitim hizmetleri

Memnun 48,7 52,4 55,1 59,9 56,9 58,1 61,5

Orta 25,1 23,7 21,5 20,2 19,8 22,3 19,8

Memnun değil 26,2 23,8 23,4 20,0 23,3 19,7 18,7Adli hizmetler

Memnun 44,7 38,9 45,2 48,8 45,3 38,7 37,2

Orta 15,2 13,1 13,5 11,0 12,8 9,4 8,7

Memnun değil 13,1 13,0 11,1 9,6 10,8 10,2 9,6

Fikri yok 26,9 35,0 30,1 30,7 31,2 41,7 44,6Asayiş hizmetleri

Memnun 71,0 69,2 70,7 77,6 75,9 77,1 73,0

Orta 15,4 15,0 14,8 12,5 12,9 12,3 13,8

Memnun değil 13,5 15,7 14,5 9,9 11,2 10,6 13,1