Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Basel II kapsamında hazırlanan, ''Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı'' ile bu taslağın ek ve tebliğ taslaklarının uygulamasına dönük geçiş sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Sermaye Ölçümü ve Sermaye Standartlarının Uluslararası Düzeyde Uyumlaştırılması'' dokümanının direktiflerle Avrupa Birliği (AB) müktesebatına dahil edildiği, söz konusu direktiflerin belirli bir geçiş süreci dahilinde AB üyesi ülkelerde uygulamaya konulduğu hatırlatıldı.

Basel II standartlarının Türkiye'de uygulanmasını teminen AB müktesebatı esas alınarak hazırlanan taslaklara ilişkin ilgili taraflardan alınan görüşlerin Kurum tarafından değerlendirilerek bu taslakların nihai hallerine kavuşturulduğu belirtildi.

BDDK'nın 24 Şubat 2011 tarihli kararıyla Basel II'nin sermaye yeterliliği ölçümünde kredi riskinin hesaplanmasına ilişkin getirmiş olduğu yeniliklere hem bankaların hem de kredi müşterilerinin sağlıklı bir şekilde uyum sağlayabilmeleri için 1 Temmuz 2011 tarihinde başlayacak ve 30 Haziran 2012 tarihinde bitecek olan süreçte, kurumun internet adresinden erişilebilecek ve kuruma intikal edecek görüşler çerçevesinde sürekli gözden geçirilecek olan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı ile eklerinin ve ilgili tebliğ taslaklarının bankalarca sadece BDDK'ya raporlama amaçlı uygulanmasının öngörüldüğü ifade edildi.

1 Temmuz 2011 ile 30 Haziran 2012 tarihleri arasında uygulanacak olan ve ''paralel uygulama'' olarak da adlandırılabilecek bu süreçte, bankaların sermaye yeterliliklerinin ölçümüne ilişkin uygulamalarla ilgili yaptırımlarda söz konusu taslak hükümlerinin değil, yürürlükteki mevzuat hükümlerinin esas alınacağı belirtildi.

Basel II dokümanları dikkate alınarak hazırlanan ''Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik Taslağı'' ile ''Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ Taslağı''nın da paralel uygulama sürecinin sonunda Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı ile bu taslağın ekleri ve bu taslakla ilgili tebliğ taslaklarıyla birlikte yürürlüğe konulacak.

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU

Söz konusu düzenleme taslaklarının bankaların sermaye yeterlilikleri üzerindeki muhtemel etkilerinin tahmin edilmesi amacıyla Kurum tarafından Basel II Üçüncü Ulusal Sayısal Etki Çalışması da sonuçlandırıldı.

Bu çalışmanın Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğünün yüzde 98,96'sına sahip 45 bankanın katılımıyla gerçekleştirildiği ifade edilerek, çalışmada bankalar tarafından sermaye yeterlilik rasyoları ve bileşenleri, Mart 2010 dönemine ait konsolide veriler kullanılarak hem mevcut sermaye yeterliliği düzenlemelerine hem de Basel II düzenleme taslaklarına göre hesaplanarak raporlandı.

Çalışma sonucunda sektörün sermaye yeterlilik rasyosu, 1,40 puanlık azalışla yüzde 16,95 olarak gerçekleşti.