Advertisement
KÜRESEL PİYASALAR ABONE OL

Standard & Poor's (S&P) tarafından yayınlanan rapora göre, Avrupa bankacılık sisteminin, faizlerde keskin bir yükseliş olması ve ekonomide sert bir daralma gerçekleşmesi durumunda, 250 milyar euro (355 milyar dolar) kadar yeni sermayeye ihtiyaç duyabileceğini kaydetti.

Rapor, 2011'den 2015 yılına kadar gerçekleşebilecek 3 evreyi içeriyor. Bu evreler, bir faiz şoku ile tetiklenecek faizlerdeki hızlı artışı, daha zayıf hazine tahvilleri için kısıtlanmış piyasa girişini ve Yunanistan, İrlanda, Portekiz ve İspanya ekonomilerinde çok keskin daralmayı içeriyor.

S&P'nin raporunda yer alana ve Avrupa bankacılık sisteminin yüzde 70'ini kapsayan 99 finans kuruluşunun 22'si toplam maliyeti yaklaşık 161 milyar euroya ulaşan taze sermayeye ihtiyaç duyabilir. Raporda, bu tahminin tüm Avrupa bankacılık sistemine genişletilmesi durumunda, 200 ila 250 milyar euroluk bir maliyetin ortaya çıkabileceği ve bunun da bu bankaların ait olduğu ekonomilerin üretiminin yaklaşık yüzde 2'sine denk geldiği kaydedildi.

S&P, raporda, "Batı Avrupa ülkelerinin kredibilitesi üzerindeki genel etki, eğer gerçekleşirse, oldukça sert olabilir. Bu durum bölgedeki tüm ülkelerin borç seviyelerini yükseltebilir ve mali pozisyon ve bankaların yeniden sermayelendirilmesi sürdürülemez pozisyona gelebilir" şeklinde görüş bildirdi.

S&P, bu senaryoya baz teşkil eden varsayımların şu andaki düşüncelerini yansıtmadığını da kaydetti.