Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Anayasa Mahkemesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun, geçici personel çalıştırılmasına olanak sağlayan ''4/C'' maddesinin iptali istemini oy çokluğuyla reddetti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun geçici personel çalıştırılmasına ilişkin ''4/C'' maddesi ile 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 49. maddesinin ikinci fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmederek, iptali için itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi heyeti, bu başvuruyla ilgili ilk incelemesini 20 Mayıs 2010'da yapmış, davayı esastan görüşmeye, yürürlüğünün durdurulması isteminin de esas inceleme aşamasında ele alınmasına karar vermişti.

Başvuruyu bugün esastan görüşen Anayasa Mahkemesi, iptal isteminin reddine karar verdi. Yüksek mahkeme, kararı oy çokluğuyla aldı.-DANIŞTAY'IN İPTAL BAŞVURUSU-TÜİK'te ''4/C'' statüsünde çalışan bir vatandaşın emeklilik süresi dolunca iş akdi sona erdirildi. Emekli olan vatandaş, kıdem tazminatının kendisine ödenmesi istemiyle TÜİK'e başvurdu, ancak başvurusu reddedildi. Bunun üzerine ''4/C'' statüsünde çalışan vatandaş ''başvurunun reddi, hizmet sözleşmesinde yer alan 'Emekli olan 4/C statüsündeki personele kıdem tazminat ödenmez' hükmü ile bunun dayanağı 14 Aralık 2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararının ilgili maddesinin yürütmesinin durdurulması'' istemiyle Danıştay'da dava açmış, Danıştay 2. Dairesi ise yürütmenin durdurulması istemini reddetmişti.

Vatandaşın karara itiraz etmesi üzerine dosya, Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna geldi. Kurul, itirazı reddetti, ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun geçici personel çalıştırılmasına ilişkin ''4/C'' maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla, maddenin iptali için itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine başvurma kararı almıştı.

Kurulun, oy çokluğuyla aldığı başvuru kararında, 657 sayılı Yasanın 4. maddesinin C bendinin, istihdam şekli tanımlanıp, iş güvencesi ve sosyal güvenlik hakkı belirlenmeden sadece 'geçici personel' olarak adlandırılan statüyü düzenleme yetkisinin bütünüyle Bakanlar Kuruluna bırakılmış olması nedeniyle Anayasaya aykırı olduğu sonucuna varılmıştı. Kurul ayrıca, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu'nun 49. maddesinde de 4/C kapsamında istihdam edilen personele, çalıştığı dönemde yapılacak bazı ödemelere yer verildiği, ancak, statüleri hakkında düzenleme yapılmayarak, bu konudaki düzenlemenin sınırları çizilmeksizin Bakanlar Kuruluna bırakıldığı kaydedilerek, 4/C bağlamında belirtilen Anayasaya aykırılık nedenlerinin burada da geçerli olacağı vurgulanmıştı.