Advertisement
SEKTÖR HABERLERİ ABONE OL

ANKARA (A.A) - 26.04.2011 - Merkez Bankası İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarına göre, son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış diyenler lehine olan seyir, güçlenerek devam etti.

Merkez Bankası, Nisan ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.893 iş yerinin yanıtladığı İktisadi Yönelim Anketi'nin sonuçlarını açıkladı.

Anket sonuçlarına göre, son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış diyenler lehine olan seyir güçlenerek devam etti. Son üç ayda alınan ihracat ve toplam sipariş miktarındaki artış seyrinin bir miktar güçlenerek, iç piyasa sipariş miktarındaki artış diyenler lehine olan seyrin ise az da olsa zayıflayarak devam ettiği görüldü.

Mevsim normallerine kıyasla yapılan değerlendirmelerde, mevcut ihracat siparişlerinin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin biraz zayıflayarak sürdüğü gözlendi. Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin yaklaşık önceki ay seviyelerinde devam ettiği görüldü. Mevcut mamul mal stoklarının ise mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler güçlendi.

Katılımcıların, son üç ayda Avrupa Birliği içindeki yurt dışı piyasalarda rekabet gücündeki artış seyrinin bir önceki üç aylık anket dönemine göre güçlendiği, Avrupa Birliği dışındaki yurt dışı piyasalarda rekabet gücündeki artış seyrinin ise bir önceki üç aylık anket dönemine göre zayıfladığı görüldü. Yurtiçi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelerde de artış yönlü seyrin zayıflayarak devam ettiği kaydedildi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bekleyenler lehine olan seyir güçlenerek sürdü. Gelecek üç aydaki ihracat ve toplam sipariş miktarlarındaki artış beklentileri Mart ayına kıyasla zayıflayarak, iç piyasa sipariş miktarındaki artış beklentileri ise güçlenerek devam etti.

Gelecek üç aydaki toplam istihdamda artış beklentisi de önceki aya kıyasla güçlendi. Gelecek on iki aya ilişkin sabit sermaye yatırım harcamalarında artış yönlü seyir de oldukça güçlenerek sürdü.

Ankete katılan işyerlerinin yüzde 38,1'i üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 39'u talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtti. Bunu da sırasıyla hammadde-ekipman yetersizliği, diğer faktörler, işgücü yetersizliği ve mali imkansızlıklar izledi.

Ortalama birim maliyetlerinde son üç aydaki artış eğilimi ve gelecek üç aydaki artış beklentileri zayıflayarak sürdü. Gelecek üç ayda satış fiyatlarındaki artış beklentileri de zayıflayarak devam etti.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi de önceki aya kıyasla 0,1 puan azalarak yüzde 7,8 oldu.

Sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, içinde bulunduğu sanayi dalı hakkında bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 21,8 olurken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 5,1, görüşünün bir ay öncesine göre değişmediğini belirtenlerin oranı ise yüzde 73,1 oldu.