Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı ve Hakan Kara'nın hazırladığı çalışma tebliğinde bankanın son dönemdeki yaklaşımına ilişkin dikkkat çekici değerlendirmeler yer aldı.

Çalışmada kısa vadeli sermaye girişleri, bozulan cari denge ve hızlı seyreden kredi genişlemesinin yol açtığı riskler karşısında alternatif politika arayışları gündeme geldiği hatırlatıldı.

Bu çerçevede, Merkez Mankası'nın, makro finansal riskleri sınırlamak amacıyla, birbirini tamamlayıcı nitelikte farklı politika araçlarını bir arada kullanarak yeni bir politika stratejisi tasarlayıp ve uygulamaya başladığı belirtildi.

Erdem Başçı ve Hakan Kara'nın çalışmasında son yaklaşıma ilişkin önemli görüşlere yer verildi.

Bankanın talebinde şu ifadeler yer aldı:

"Yeni para politikası stratejisinin etkilerini değerlendirmek için henüz erken olduğu düşünülse de, alınan ilk sonuçlar düşük politika faiz oranı, yüksek zorunlu karşılıklar ve geniş bir faiz koridorundan oluşan politika bileşiminin, özellikle yüksek cari açık veren ülkelerde kısa vadeli sermaye hareketlerinin makroekonomik dengesizlikler üzerindeki etkisini hafifletmek için etkili bir strateji olabileceğine işaret etmektedir."

Merkez Bankası çalışmasında alınan tedbirlerin krediler üzerindeki etkisinin gecikmeli olarak görülmesi beklendiği belirtildi.

Piyasa göstergelerinin, uygulanan politika paketinin kredi davranışını likidite ve faiz riski üzerinden etkilemesi için gerekli koşulların oluşmaya başladığına işaret etmekte olduğuna dikkat çekildi.

Erdem Başçı ve Hakan Kara'nın çalışmasında son yaklaşıma ilişkin önemli görüşlere yer verildi.

Tebliğde politika bileşiminin yansımalarının baz etkisinden arındırılarak daha sağlıklı takip edilmesi açısından, mevsimsellikten arındırılmış değerler aylık frekansta incelendiğinde, enerji dışı cari dengede sınırlı bir iyileşme olduğu gözlenmekte olduğu, “ ancak, bunun kalıcı bir eğilimi yansıtıp yansıtmadığı konusunda net bir görüş oluşturmak için henüz çok erken olduğu vurgusunun gerektiği” belirtilmiştir.