Advertisement
GÜNCEL / SİYASET ABONE OL

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, her bakanlığa, bakan ile müsteşar arasında bir bakan yardımcılığı ihdas edildiğini, bu yardımcıların hükümetle gelip, hükümetle gideceğini bildirdi.

Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde bakanlıkların yeniden yapılandırılmasına ilişkin basın toplantısında, yeni bakanlıklar bünyesinde oluşturulacak birimlere ilişkin bilgi verdi. Erdoğan, yeni bakanlıkların kurulmasına, bakanlıkların birleştirilmesine, devlet bakanlıklarının azaltılmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname dün Sayın Cumhurbaşkanı tarafından onaylandığını bildirdi.

Getirdikleri önemli bir yeniliğin de reform niteliğinde olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

''Artık bakan yardımcılığı görevi ihdas ediliyor. Yani her bakanla müsteşar arasında bir bakan yardımcılığı ihdas edildi. İcracı bakanların her birine, birer bakan yardımcısı atanacak. yani 20 tane altını çiziyorum milletvekilleri dışından, atama yoluyla görevlendirilecek, milletvekili olmayacak. Bu yardımcılar, hükümetle gelecek ve hükümetle gidecek, yani bir memur gibi değil süresi böyle hükümetle gelecek hükümetle gidecek.

Bakan yardımcıları, işlerinin uzmanı, sektörü bilen, bakanlık faaliyetlerinin daha verimli ve süratli yürütülmesini sağlayacak kişilerden seçilecek. Özel sektörden be bu makama atama yapılabilecek.''-YENİ BAKANLIKLARLA İLGİLİ BİRİMLER-Başbakan Erdoğan, yeni bakanlıkların görevleri ve hizmet birimlerine ilişkin şunları söyledi:

''Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, kadın, aile, çocuk, yaşlı ve engellilerin sorunlarıyla ilgilenecek. Ayrıca bu bakanlığımız, şehit yakınlarından da doğrudan sorumlu olacak. Bu yeni bakanlığın önemli hizmet birimleri şunlar olacak: Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü. Bu bakanlık bünyesinde, şehit ve gazilerimizin sorunlarıyla daha yakından ilgilenmek amacıyla Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı kuruyoruz. Tabii şimdi soracaksınız SHÇEK ne oluyor? SHÇEK'i artık merkezi yönetimin uhdesinden alıyoruz, onu il özel idarelerine devrediyoruz. Çünkü Ankara'dan SHÇEK'in idare edilmesi olayın istenilen hızda ve verimlikte olamıyor ama bunları il özel idarelerine devrettiğimizde daha yakından takibini, eksikliklerinin giderilmesi, oralardaki restorasyonunu, şuydu buydu, bütün bunların yapılması bunların il özel idareleri tarafından yapılacağı kanaatine vardık.''-AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI-Erdoğan, Avrupa Birliği Bakanlığının Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik çalışmaları koordine edeceğini ifade ederek, bu bakanlığın ''Siyasi İşler Başkanlığı, Katılım Politikası Başkanlığı, Sektörel Politikalar Başkanlığı, Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı, Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı, Tek Pazar ve Rekabet Başkanlığı, Tarım ve Balıkçılık Başkanlığı, Mali İşbirliği Başkanlığı, Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı, Proje Uygulama Başkanlığı, Avrupa Birliği Hukuku Başkanlığı Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı'' gibi önemli birimlerden oluşacağını bildirdi.-BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI-Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görevlerine ilişkin de bilgi veren Erdoğan, şunları söyledi:

''Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın görevlerine ek olarak, bu bakanlığımız bilim ve teknoloji politikalarını da takip edecek. Bu bakanlığımızın bazı hizmet birimleri de şunlar: Sanayi Genel Müdürlüğü, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü.''

Erdoğan, Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığının, imar, çevre, yapı konularından sorumlu olacağını ifade ederek, ''Her tür ve ölçekteki fiziki planlara ve bunların uygulanmasına yönelik temel stratejileri belirleyecek. Ormanlarımız ve su kaynaklarımız da bu bakanlığın sorumluluk alanında olacak'' diye konuştu.

Başbakan Erdoğan, bu bakanlığın hizmet birimlerinin İmar ve Planlama Genel Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünden oluşacağını aktardı.-EKONOMİ BAKANLIĞI-Erdoğan, Ekonomi Bakanlığının Türkiye'nin 2023 ihracat hedeflerini gerçekleştirmede güçlü bir kurum olarak görev yapması gerektiğine işaret ederek, şunları söyledi:

''Zira 36 milyar dolardan ihracatı aldık, son geldiğimiz noktada 123 milyar dolar gibi gözüküyor. Temenimiz odur ki; süratle 2008 yılının üstüne çıkalım ve 500 milyar dolar hedefine de ulaşalım. Onun için de dış ticaretten sorumlu bakanlığımızın yerini alan bu bakanlık, dış ticaret, yatırım teşvikleri, yabancı ülkelerle ekonomik ilişkiler gibi alanlardan sorumlu olacak. Bu bakanlığımızın birimleri de şunlar: İhracat Genel Müdürlüğü, İthalat Genel Müdürlüğü, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü. Tabii ki ağırlıklı olarak dış ticaret müsteşarlığının şu ana kadar neyse çerçevesi, bu çerçevede bu çalışmalar yürütülmüş olacak.''-GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI-Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığına ilişkin, ''Bugüne kadar gençlik ve spor bir genel müdürlüktü ama akla gelen şey sadece futbol, basketbol bunun dışında her hangi bir şey yoktu. Tabii güreş, çeşitli alanlarda tekvandoydu, kareteydi, atletizmdi. Bütün bunlar içinde var ama gençlik bu değil olayı çok daha geniş ele almamız gerekiyor onun için gençlik hizmetleri genel müdürlüğü diye bir birim oluşturuyoruz, proje ve koordinasyon genel müdürlüğü oluşturuyoruz bir de spor hizmetleri dairesi başkanlığını kuruyoruz'' dedi.

Başbakan Erdoğan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yerini alacağını belirterek, bu bakanlığın, ayrıca gıda üretimi ve güvenliği, kırsal kalkınma, su kaynakları gibi konulardan da sorumlu olacağını bildirdi. Bu bakanlığın bazı hizmet birimlerini şöyle sıraladı: ''Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü.''

Erdoğan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, gümrük politikalarının yanı sıra, iç ticaret hizmetlerine ilişkin görevleri yerine getireceğini belirterek, hizmet birimlerinin ''Gümrükler Genel Müdürlüğü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'' şeklinde oluşacağını kaydetti.

Kalkınma Bakanlığının, sektörel ve bölgesel gelişme planlarını yapacağını ifade eden Erdoğan, şu bilgileri verdi:

''Orta vadeli program, yıllık program, eylem planları hazırlayacak. İktisadi, sosyal ve kültürel politikaların belirlenmesinde hükümete bu bakanlık müşavirlik yapacak. Birimleri de şu şekilde olacak: Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü, İktisadi Sektörler ve koordinasyon genel müdürlüğü sosyal sektörler ve koordinasyon genel müdürlüğü bölgesel gelişme ve yapısal uyum genel müdürlüğü dış ekonomik ilişkiler genel müdürlüğü yatırım Programlama, İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü.

Bunun yanında daha önce GAP'ımız vardı. Bunun yanına DAP ve KOP'u ilave ettik. Güneydoğu Anadolu Projesi yani GAP, bu Bakanlığımıza bağlı olacak. GAP gibi, Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) de bu bakanlığımıza bağlı. Ayrıca, DAP için Erzurum'da, KOP için de Konya'da başkanlık kuruyoruz. GAP'ın başkanlığı zaten Şanlıurfa'da kurulmuştu.''

Başbakan Erdoğan, ''Bu yeni yapı, 12 Haziran sonrası kurulacak yeni hükümetin, yeni Bakanlar Kurulu'nun yapısı olacak. Mevcut bakanlık ve bakanlıklarımız, yeni hükümet kuruluncaya kadar görevlerini sürdürecekler. Türkiye'nin kalkınmasına, yeni vizyonuna, 2023 hedeflerine önemli katkı sağlayacak bu yeni yapılanmanın, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum'' diye konuştu.