Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Maliye Bakanlığı, Haziran ayı ve Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Ocak-Haziran döneminde bütçeden 143 milyar 215 milyon lira harcama yapıldı, 146 milyar 71 milyon lira gelir elde edildi.

Ocak-Haziran döneminde, bir önceki yıla göre sadece yüzde 4,9 artarak 143 milyar 215 milyon lira olan bütçe giderlerinin, 120 milyar 781 milyon lirasını faiz dışı giderler, 22 milyar 435 milyon lirasını da faiz giderleri oluşturdu.

Yılın ilk 6 ayında, Merkezi Yönetim Bütçe ödeneklerinin yüzde 45,8'i kullanılırken, personel giderleri yüzde 16,1'lik artışla 36 milyar 837 milyon liraya çıktı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 6 milyar 348 milyon lira, mal ve hizmet alım giderleri 12 milyar 392 milyon lira, cari transferler 54 milyar 961 milyon lira, sermaye giderleri 6 milyar 804 milyon lira, sermaye transferleri 1 milyar 735 milyon lira, borç verme kalemi ise 1 milyar 704 milyon lira oldu.

Bütçe sağlık harcamaları 2010 yılının aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 2 milyar 568 milyon lira olarak gerçekleşirken, sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için bütçeden 27 milyar 175 milyon lira para aktarıldı.

Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı da 2 milyar 325 milyon liraya ulaştı.

Tarımsal destek ödemeleri olarak da 5 milyar 529 milyon lira aktarıldı.

6 aylık dönemde, mahalli idarelere de 11 milyar 782 milyon lira yardım sağlandı.

122,7 MİLYAR LİRALIK VERGİ TOPLANDI

Ocak-Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,7 artan bütçe gelirleri 146 milyar 71 milyon lira olarak gerçekleşirken, bunun 122 milyar 729 milyon lirası vergilerden, 18 milyar 458 milyon lirası vergi dışı gelirlerden, 3 milyar 427 milyon lirası özel bütçeli idarelerin öz gelirlerinden, 1 milyar 457 milyon lirası da düzenleyici ve denetleyici kurum gelirlerinden sağlandı.

Vergi tahsilatında yüzde 24,4 artışın meydana geldiği Ocak-Haziran döneminde toplanan gelir vergisi yüzde 20, kurumlar vergisi yüzde 37,6, dahilde alınan KDV yüzde 23,2, ithalde alınan KDV yüzde 41,2, ÖTV yüzde 16, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 11,5, damga vergisi yüzde 28,4, harçlar da yüzde 23,7 arttı.

HAZİRAN AYI

Öte yandan, Merkezi Yönetim Bütçesi, Haziran ayında da 3 milyar 89 milyon lira fazla verdi.

Buna göre, Haziran ayında bütçe giderleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azalarak 23 milyar 597 milyon lira, bütçe gelirleri ise yüzde 44,7 artarak 26 milyar 686 milyon lira oldu.

Geçen yıl haziran ayına göre bu yılın aynı ayında yüzde 43,3 artan vergi gelirleri 22 milyar 704 milyon lira olurken, buna karşılık faiz hariç bütçe giderleri sadece yüzde 7,2 oranında artarak 22 milyar 36 milyon lira oldu.

Haziran ayında, faiz dışı fazla rakamı da 4 milyar 650 milyon lira olarak belirlendi. 2010 yılı Haziran ayında ise 2 milyar 103 milyon lira faiz dışı açık kaydedilmişti.