Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, Ağustos sonu itibariyle 89 milyar 412 milyon dolara ulaştı.

Merkez Bankasının geçici verilerine göre, ülkenin kısa vadeli dış borç stoku Ağustos ayında, 2010 yılı sonuna kıyasla yüzde 14,3 oranında artış gösterdi. Geçen yılın sonunda kısa vadeli dış borç stoku, 78 milyar 217 milyon dolar düzeyindeydi.-Bankaların kısa vadeli dış borcu da arttı

Toplam 89,4 milyar doları bulan kısa vadeli dış borcun, 57,7 milyar doları bankalara ait. Bunun da 23,8 milyar dolarını krediler, 7,3 milyar dolarını Döviz tevdiat hesabı, 15,6 milyar dolarını banka mevduatı, 11,1 milyar dolarını da TL cinsinden mevduat oluşturdu.

TL cinsinden mevduatta Ağustos ayında geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 36,8'lik azalış dikkati çekti. Geçen yılın sonu itibariyle TL cinsinden mevduat 17,6 milyar dolar düzeyindeydi.

Bankaların kısa vadeli dış borcu Ağustos ayında, geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 11,7 artış gösterdi. Bankaların kısa vadeli dış borcu 2010 sonunda 51 milyar 610 milyon dolar düzeyindeydi. Söz konusu rakam bu yılın Temmuz ayına oranla da yüzde 1,8 oranında arttı. Temmuz sonu itibariyle bankaların kısa vadeli dış borcu 56 milyar 645 milyon dolar düzeyindeydi.

Bankalar dışında kalan diğer sektörlerin kısa vadeli dış borcu da Ağustosta geçen yılın sonuna göre yüzde 20,7 artarak 25 milyar 31 milyon dolardan 30 milyar 204 milyon dolara çıktı.-Tablo-Merkez Bankasının geçici verilerine göre, 2010 yılı sonu ve 2011 Ağustos sonu itibariyle kısa vadeli dış borç stoku şöyle oldu:(milyon ABD Doları). 2010 Yıl Sonu 2011 Ağustos Sonu

. ---------------- -----------------

.

MERKEZ BANKASI 1.576 1.543

BANKALAR 51.610 57.665

-Krediler 18.097 23.779

-Döviz Tevdiat Hesabı 4.802 7.300

-Banka Mevduatı 11.134 15.574

-TL Cinsinden Mevduat 17.577 11.112

DİĞER SEKTÖRLER 25.031 30.204

-Ticari Krediler 22.765 26.234

-Diğer Krediler 2.266 3.970

.Kamu 0 0

.Özel 2.266 3.970TOPLAM 78.217 89.412