Advertisement

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın altı yıl vadeli, altı ayda bir yüzde 1,45 reel kupon ödemeli, TÜFE’ye endeksli devlet tahvili ihalesinde 5,25 milyar TL’lik teklife karşılık 5,23 milyar TL net satış gerçekleştirildi.

Tahvilde reel bileşik faiz yüzde 2,40’ta oluştu.

14 ay vadeli kuponsuz devlet tahvilinde 1,11 milyar TL’lik teklife karşı 196,9 milyon TL net satış yapıldı. Bileşik faiz yüzde 15,54’te oluştu.

Hazine ihale öncesi ise iki tahvilde 2 milyar TL satış gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 14 ay vadeli kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracı öncesi kamudan gelen 50 milyon liralık tekliflerin tamamını karşılarken, piyasa yapıcılardan gelen 345 milyon liralık teklife karşılık 200 milyon lira satış gerçekleştirdi.

Hazine 6 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 1,45 reel kupon ödemeli TÜFE’ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı öncesi kamuya satış gerçekleştirmedi. Piyasa yapıcılardan gelen 3 milyar liralık teklife karşılık, 1,75 milyar lira satış yapıldı.