Advertisement

Mart ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan gelen transferlerin etkisiyle fazla veren Hazine nakit dengesi Nisan ayının ardından Mayıs'ta da açık yazdı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre nakit denge Mayıs'ta 29 milyar TL açık verdi. Faiz dışı denge ise 18 milyar TL olarak kaydedildi.

Ocak-Mayıs dönemine bakıldığında nakit dengesinin 31 milyar TL açık verdiği görüldü. Aynı dönemde faiz dışı dengede ise 36,8 milyar TL'lik fazla gerçekleşti.

TCMB'den gelen transferlerin etkisiyle Mart ayında nakit dengesinde 41 milyar TL'lik fazla izlenmişti.