Advertisement

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 Şubat, 11 Mart ve 1 Nisan 2020 itfa tarihli 3 senet karşılığında 7 Temmuz 2027 itfa tarihli TÜFE’ye endeksli senedin ihracını gerçekleştirdi.

Bakanlık, söz konusu senetleri, 7 Ocak'ta Resmi Gazete'de ilan edilen gösterge niteliğindeki fiyattan geri alarak, karşılığında 7 Temmuz 2027 itfa tarihli TÜFE’ye endeksli senet ihraç etti.

İlk ihalede, 5 Şubat 2020 itfa tarihli sabit kuponlu senet geri alındı. İhalede reel basit faiz yüzde 3,01, reel bileşik faiz yüzde 3,03 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 745 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 580 milyon lira, net satış 2 milyar 236 milyon lira olarak gerçekleşti.

İkinci ihalede, 11 Mart 2020 itfa tarihli değişken faizli senet geri alındı. İhale sonucunda reel basit faiz yüzde 3,03, reel bileşik faiz yüzde 3,05 olarak belirlendi.

Nominal teklif ve satışın 1 milyar 488'er milyon lira olduğu ihalede, net satış 2 milyar 103,7 milyon lirayı buldu.

Son ihalede ise Bakanlık, 1 Nisan 2020 itfa tarihli TÜFE’ye endeksli senedi geri aldı. İhalede reel basit faiz yüzde 3, reel bileşik faiz yüzde 3,02 oldu.

Nominal teklif ve satışın 3 milyar 974'er milyon lira olduğu ihalede, net satış 5 milyar 629,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

İhalelerde rekabetçi olmayan teklif ve ihale sonrası satış yoluyla satış gerçekleşmedi. Değişim ihalelerinde sözleşme gereği yalnızca piyasa yapıcı bankalardan teklif alındı.