Advertisement

Washington’da yapılmakta olan IMF Dünya Bankası toplantılarında konuşmalar, fikirler ve tespitler hep makro düzeyde süre gidiyor.

Yetkililer ve piyasa oyuncuları gelişmelere genel bakış açısı ile yaklaşıyorlar. Bu çerçevede çözüm yollarını öneriyorlar. Ancak iş mikro tarafına gelince ne bir somut adım atılabiliyor, ne de üzerinde detaylı çalışılmış noktalar ortaya konuyor. Sorunların çözülemeyeceği konusunda zaten kuşkuları olan piyasa aktörleri bu kez korkuya kapılmaya başlıyorlar. Kötümserlik diz boyu. Endişenin korkuya dönüşmesini konuştuğum bankacılarda açıkça hissettim. Çaresizliğin bu şekilde yansıması normal geldi bana.

Katıldığım bir seminerde IMF Başkanı Christine Lagarde çözülmesi gereken üç önemli konuyu “büyümenin sağlanması, Avrupa bankalarının durumlarının düzeltilmesi ve ülkelerin birlikte hareket etmesi” şeklinde özetledi. Özellikle G-20’lerin küresel krizin başlangıcında sergiledikleri dayanışmayı göstermesi konusuna güçlü vurgu yaptı. Oysa G-20’ler halen top dolaştırmakla meşgul.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan katıldığı bir panelde kendisine sorulan “G-20 toplantılarında ne oluyor“ sorusunu yanıtlarken gerçeği açık bir şekilde ortaya koydu. “Bazı ülkeler bireysel çıkarlarını ne yazık ki dünya ekonomisinin genel çıkarlarının üzerinde tutuyorlar.

Sorunun kaynağı da bu”. IMF’nin yeni binasında düzenlenen toplantıda Pimco şirketinin CEO’su Mohamed El-Erian, ABD ve Avrupa’nın halen üç krizle karşı karşıya kalındığını söyleyerek, bunları “büyüme ve işsizlik, kamu sektörünün yüksek borçluluğu ve bankacılık krizleri” olarak niteledi. Gösterdiği çözüm yolları ise basit ve fakat uygulaması ya da gerçekleştirilmesi güç dört noktayı içeriyordu. Ortak bir anlayışın benimsenmesi, vizyon sahibi olunması, önlemlerin ortaya konulması ve ülkeler arasında güçlü bir işbirliği sağlanması. El-Erian makro açıdan haklıydı. Ancak bu önerilerin uygulamaya konulması ortaya çıkan kötümserliğin kaynağını teşkil ediyordu. Şimdi ümitler G-20 liderlerinin önümüzdeki aylarda yapacağı toplantıya kalmış gibi görünüyor.