Advertisement

IMF, G-20 ülkelerinin maliye politikalarına bakmış.(*) Kamu finansman açıklarını 2011 ve 2012 yılları için ülkelerin kendi yaptıkları orta vadeli programlarla (OVP) karşılaştırmış.
Türkiye için bulgularını tabloda gösterdim.
Tüm G-20 ülkelerinin verilerine de bakarak çıkan sonuçları şöyle özetlemek mümkün:
■ IMF tahminleri esas alındığında G-20 ülkeleri içinde en sıkı maliye politikasını Türkiye uyguluyor. 2011 - 2012 yıllarında kamu açıklarını bizden daha düşük tutan başka bir ülke olmayacak.
En yüksek açıkları veren ülkeler İrlanda ve Japonya.
Bize en yaklaşan ülkeler Rusya, Kore ve Almanya.
2012 yılında birçok ülkenin durumu ya daha bozuluyor ya da iyileşmesi daha yavaş gerçekleşiyor.
■ Ülkelerin yaptıkları OVP'ler ile gerçekleşme tahminleri arasında en yüksek fark Türkiye'de gözleniyor. 2011 yılı için milli gelire göre yüzde 3.5, 2012 yılı için yüzde 2.5 oranındaki farklara yaklaşan bir başka G-20 ülkesi yok.
■ Buna karşı kamu borcu 2010 yılı verilerine ve milli gelire göre Türkiye'nin yüzde 42.2, G-20'lerin ortalaması ise yüzde 41.6.
IMF'ye göre, Türkiye'nin 2020 yılına kadar bu oranı düşürmesine bir gerek yok. 2030 yılına kadar ise yüzde 4.5 oranında azaltmasına ihtiyaç var.

SONUÇLARI
Tablo ve bulgular bunlar.
Kanımca burada önemli dört nokta var.
Birincisi, Türkiye maliye politikasını çok sıkıyor ve sıkmaya devam edecek. Dünya ekonomileri daralırken ve kriz beklentileri sürerken bu politikanın ne derecede doğru olduğu tartışılır.
İkincisi, OVP ile gerçekleşme tahminleri arasındaki yüksek farklar, yapılan programların kredibilitesinin düşüklüğüne ve inandırıcılığının azlığına işaret ediyor.
Üçüncüsü, kamu borçlarının oran olarak 2020 yılında daha da azaltılmasına IMF'nin gerek görmemesi, hem iyi hem de değil.
Kanımca bu oranı önümüzdeki on yılda 10 puan azaltarak yüzde 30'lara çekersek çok daha sağlıklı bir maliye politikasına sahip oluruz.
Dördüncüsü ise, böyle iyi dönemlerde sağlanan gelirlerin bir bölümünü ileride karşılaşabileceğimiz zor günlerde kullanmak üzere bir kenara koysak çok daha akıllıca olur.
Hali hazırda maliye politikasından çıkan tablo böyle, Türkiye'nin en güçlü yüzünü dünyaya yansıtıyor. Bütçe açıkları ve kamu borçlarıyla önümüzdeki yıllarda boğuşacak sanayileşmiş ülkelerden bir adım önde olmamızı sağlayacak temel göstergenin bu olması gerektiğini düşünüyorum.

***

Atamyıldız'a veda
Ökmen Atamyıldız ile dostluğumuz 70'li yılların sonlarında Hazine'de birlikte çalıştığımız günlere dek uzar.
Maliye Müsteşarlığı göreviyle noktalanan kamu yaşamında ve daha sonraki özel sektör deneyiminde sergilediği dürüstlüğü Türkiye'ye birkaç numara büyük geldi. Yapılan haksızlıklar onu uzun yaşatmadı.
Tanrıdan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum.