Advertisement

Yazının başlığı SPK’nın yakın zaman önce hizmete soktuğu bir internet sayfası. SPK açıklamasına göre, bu internet sayfasının hazırlanmasında, sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışması ve tasarruf sahiplerinin yani yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amaç edinilmiş. Gelişmekte olan internet kullanımından da faydalanarak, yatırımcıların bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla SPK tarafından devreye sokulan http://www.yatirimyapiyorum.gov.t r/?submenuheader=null adlı internet sitesi 19 Ocak 2011 tarihinden itibaren kullanıma açılmıştır.
Söz konusu internet sitesi ile yatırımcılara piyasalar hakkında özel bilgi desteği verilmesi amaçlanıyor. Bu çerçevede yatırım araçları, yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken konular, yatırımcı olarak sahip olunan haklar, izinsiz halka arz ve sermaye piyasası faaliyetleri hakkında yatırımcıların bilgilenmeleri hedefleniyor. Bu arada, hesaplayıcılar yardımıyla da yatırımcıların basit borç, sermaye artırımı, taksit gibi hesaplamaları kendilerinin yapabilmesi sağlanıyor.
Bunların dışında sitede yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla konuyla ilgili uzman kişilerce kaleme alınan makaleler yer alıyor. Şu anda sayısı fazla olmasa da, yatırımcılara yön gösterecek türde makaleler var ve yakında bunların sayısı giderek artar. Ayrıca gerek yatırımcıların gerekse ilgili diğer kesimlerin kullanımı için Sermaye Piyasası Sözlüğü de internet sitesine eklenmiş.
Yakın geçmişte, Aracı Kuruluşlar Birliği tarafından oldukça geniş kapsamlı bir yatırımcı algısı anket çalışması yaptırılmıştı. Bu algı anket çalışması sonuçları her ne kadar kamuya henüz duyurulmamış olsa da, başta SPK olmak üzere kurumlar yatırımcılara yönelik çalışmalara başladılar. SPK’nın yukarıda bahsettiğimiz internet sitesi de bu çalışmalardan birisi. Ayrıca medyadan izlendiği kadarıyla SPK ev kadınlarına yönelik tanıtım çalışmalarını başlatmış durumda. Ayrıca yine medyadan aldığımız bilgilere göre SPK üniversitelere yönelik de bir kampanya başlatmış. Yakında çok sayıda üniversiteye yönelik yoğun bir çalışma başlatılması bekleniyor. Yine medyadan öğrendiğimize göre, SPK küçük yatırımcıları bilgilendirmek için Facebook’tan da yararlanacakmış. Ülkelerde devrim yaptırabilecek güce sahip olan Facebook’un yatırımcıları sermaye piyasasına getirmesi hayli kolay olur herhalde.
Her ne kadar yatırımcı seferberliğine büyük önem atfedilse de, sanki seferberliğe yanlış başlanıyor gibi görünüyor. Kampanyalar sayesinde çok sayıda yatırımcı piyasaya gelmeye kalkışsa, piyasanın alt yapısı hazır mı acaba? Halka açık şirketler yeterince gözetlenip, denetleniyor mu? Bu şirketler kamuyu aydınlatma gereklerini yeterince yerine getiriyorlar mı? Hadi şirketleri bir kenara bıraktık diyelim. Gelen yatırımcı nasıl bir yöntem izleyecek? Kurumsal yatırımcılara yönlendirsek kısa süre sonra para kazanamıyoruz diye piyasayı terk ederler. Banka ve aracı kurumların uzmanlarının yönlendirmesine terk etsek, bizzat bu uzmanların yoğun ve etkin bir eğitime ihtiyaç olduğu ortadayken yatırımcılara ne derece doğru tavsiyelerde bulunurlar? Bu nedenle öncelikle sektörün altyapısının güçlendirilmesi gerekiyor. Bu güçlendirmeye de yine öncelikle sektör çalışanlarının yeterli, etkin, sürekli ve yoğun eğitime tabi tutulacakları bir sistemin kurulmasıyla başlanabilir. Seferberlik de ancak böyle başlar.