Advertisement

Intel Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölge Başkanı Ayşegül İldeniz kadın gazetecilerle bir araya gelip Intel'in, kızların bilgisayar okuryazarlığını ve internet kullanımını artırmak için yaptığı çalışmaları anlattı. İldeniz, geçtiğimiz haftalarda Intel'in yayınladığı "Women&Web" raporunun sonuçlarını paylaştı. Rapora göre gelişmekte olan ülkelerde kadınlarla erkekler arasında dijital uçurum dikkatleri çekiyor. İldeniz, "Raporun çarpıcı sonucu, gelişmekte olan ülkelerde internet kullanımında kadınların erkeklerin ortalama % 25 gerisinde olduğu... Ortadoğu'da bu oran % 35'e, Afrika'da % 45'e çıkıyor; bizim gibi ülkelerde ise % 25 ile 30 arasında değişiyor" diyor. Raporda, AB ülkelerinde bile kadınların internet kullanımında erkeklerin %15-20 gerisinde olduğu görülüyor. İldeniz'e göre çarpıcı olan; kullanmama kriterleri sorulduğunda, kadınların interneti çok pahalı buldukları, kültürler olarak kabul edilebilir görmedikleri ya da bilmedikleri için kullanmadıklarını öne sürmeleri. Türkiye özelinde ise
ailenin içindeki sıralamaya bakıldığında, ilk sırada erkek çocuk, sonra kız çocuk, sonra baba ve en son anne geliyormuş. Yani Türk ailesinde kızlar ve kadınların internet kullanımında arka planda kaldıkları görülüyor.

2 KATI KADIN İNTERNETE ULAŞIRSA 18 MİLYAR DOLAR KATKI OLUR
"Women&Web" raporuna göre, gelişmekte olan ülkelerde 600 milyon kadın 800 milyon da erkek internete bağlı. İnternet konusunda kadın-erkek arasındaki uçurum, bugün gelişmekte olan ülkelerde 200 milyon kadının online olmasını engelliyor. Bu uçurumun kapatılması için küresel anlamda çaba harcanması, 3 yıl içinde dünyada internet kullanan kadınların sayısının ikiye katlanmasını sağlayabilir. İldeniz, "Böyle giderse internet kullanımında erkekler 800 milyondan 1600'e çıkacak, kadınlar ise 600 milyondan 900'e... Biz Intel olarak bu artışı hızlandırmak istiyoruz. Kadınların interneti kullanarak daha verimli bireyler olacağını anlatmak istiyoruz" diyor. Rapora göre gelecek 3 yıl içinde 2 katı kadar kadının internet kullanımına erişimi sağlanırsa, 144 gelişmekte olan ülkede gayrisafi yurtiçi hasılaya tahmini 13 ila 18 milyar dolar katkı sağlanır.

KIZLARDA İNTERNET KULLANIMINI ARTIRMAK İÇİN NE YAPMALI?
Raporun kadınlarda internet kullanımını artırmak için net bir yol haritası var. Rapor; özel sektöre tavsiye olarak uygun fiyatlı erişimi, ilgiyi artırmak için ücretsiz içerik seçeneklerini artırmayı ve cinsiyet odaklı inisiyatifleri önceliğine alan internet organizasyonlarını desteklemeyi öneriyor. Kanun yapıcılara tavsiyelerde ise genişbant penetrasyonunu artırmak için kapsamlı ulusal planlar geliştirilmesini öneriyor. İldeniz, "Bizim gibi özel şirketler devletle bir araya gelip muhakkak internet bilincini artırmak için aktivitede bulunmalı" diyor.
Intel'in geçmişte yaptığı "Tekno Kadın" projesinde eğittiği 20 kadından 7'si iş bulmuş. Eğitime katılan Gizem Baki kocasının mantı üretimini internet ortamına taşıyarak satışlarını 3'e katlamış. İldeniz'den duyduğumuza göre son olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ile birlikte yapmayı planladıkları fikir üretme kampının ilkini üniversite gençleriyle birlikte Kütahya'da gerçekleştirmişler.
İldeniz, "Gençlere 'Kadınların problemlerini gelin siz çözün' deyince 1700 öğrenciden birbirinden farklı projelerle karşılaştık. Eğer sizin de kızlarımızın internet ve bilgisayar kullanımını artırmak için öneriniz varsa bizimle paylaşın" diyor.