Advertisement

 

Uluslararası Enerji Ajansı Direktörlüğü’ne getirilen Fatih Birol onuruna Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde verilen resepsiyonda 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Enerji Bakanı Taner Yıldız olmak üzere enerji alanında Türkiye’de yatırımları olan işadamları, yatırımları finanse eden bankaların CEO’ları ve enerjinin ekonomik olduğu kadar stratejik olduğunu kanıtlarcasına enerjide bölgemizde oyuncu olan ülkelerin İstanbul konsolosları vardı.

UEA Direktörü Fatih Birol, kendi direktörlüğü döneminde enerji sektörünün şimdiye kadar jeopolitik risklerden bu kadar çok etkilendiği bir dönem olmadığını vurguluyor. Anladığım kadarı ile Fatih Birol’un başkanlığında bu sebeple ağırlık vereceği konuların başında ‘enerji arz güvenliği, iklim değişikliği ve ajansa üye olan 29 ülkenin dışa açılıp kapsayıcı bir ajans olması’ yer alıyor. Dünyadaki politik duruma bakarsak pek çok üretici ülkenin durumunun parlak olmaması enerji arz güvenliğini tehlikeye sokuyor. Yemen’deki gelişmelerle tekrar yükselen petrol fiyatlarında yükselişin devam edip etmeyeceğine analistlerin 20-90 dolar arası petrol fiyatı öngörüleri değişirken Fatih Birol, Yemen’deki gelişmelerin petrol fiyatlarını 100 dolara çıkarmasını beklemediğini söylüyor.

Birol’a göre, Yemen’deki, Irak’taki risklerin, sorunların devam etmesi üretimin artmasını ve petrol ulaşımını etkileyerek fiyatlarda oynaklığı artırır. Ancak şanslıyız ki jeopolitik risklerin hat safhada olduğu belirsizlik dönemi petrol stoklarının olduğu bir döneme denk geldi.

Petrol üreticilerinin yatırımları kısması üretimi kısabilir ancak petrol fiyatlarının tekrar 100 dolara çıkması için tek şart var o da küresel büyümenin tekrar geri gelmesi. Fatih Birol, Türkiye’nin enerji arz güvenliğine TANAP’la pozitif bir katkı yapmasını beklediğini söylüyor. Birol’dan duyduğumuza göre, AB’de en önemli konu şu an bütün AB’li liderlerin geliştirdiği Enerji Birliği’nde enerji çeşitlendirmesi ön plana çıkıyormuş.

Türk akımının hiç konu bile olmadığı resepsiyonda konuştuğum Boğaziçi Enerji Kulubü (BEC) İcra Kurulu Başkanı Mehmet Öğütçü ise “AB’li liderlerin buna ne kadar sıcak bakıp bakmadığını zaman gösterecek” diyor. AB’nin enerji çeşitlendirmesinde Türkiye’nin rolü giderek daha çok tartışılmaya başlanıyor ve Türkiye’nin enerji koridoru olma hedefini tamamlaması açısından kritik konuların başında geliyor.

 

Gül: Zihnimizi tekrar ekonomi ile meşgul edelim

2005’te Abdullah Gül Dışişleri Bakanı iken üstün hizmet ödülü alan Fatih Birol, ilk defa 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün önermesi ile ajans içinden UEA Direktörlüğü’ne seçilmiş.

Fatih Birol’un, ilk defa ajans çalışanı olarak direktörlüğe atanmasının yanı sıra 29 ülkenin üye olduğu 41 yıllık tarihinde uluslararası bir ajansa bir Türk vatandaşının başkan olması Türk iş dünyasına çok gurur verdi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Fatih Birol’u tebrik ederken verdiği mesajlara gelince, Gül, “Enerji politikaları ekonomik olduğu kadar stratejik. Örneğin kaya gazının devreye girmesi bütün dengeleri altüst etti. TANAP gibi Türkiye üzerinden geçen boru hatları çok önemli ama Türkiye’nin üretim merkezlerinde de olması lazım. Türkiye’de zihnimiz fazla siyasi konularla meşgul tekrar ekonomiyi ön plana çıkarıp yatırımları hızlandırmalıyız” diyor.