Advertisement
PİYASALAR ABONE OL

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) İpotek Finansmanı Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ipotek finansmanı kuruluşlarının kuruluş izin başvurularının SPK tarafından değerlendirilebilmesi için gerekli olan başlangıç sermayesinin asgari tutarı 10 milyon liradan 50 milyon liraya çıkarıldı.

Öte yandan tebliğin yönetim ve organizasyon yapısı ile yönetici ve personele ilişkin şartlar bölümlerine yeni maddeler eklendi.

Eklenen maddeler ile kamu tüzel kişilikleri, kamu kurumları ve kamu sermayeli kuruluşların pay sahibi olduğu ipotek finansmanı kuruluşları bazı yükümlülüklerden muaf tutuldu.

Tebliğe geçici bir madde de eklenirken; geçiş hükümleri kapsamında ipotek finansmanı kuruluşlarının bugünden itibaren 6 ay içinde kuruluş şartlarına uyum sağlaması için SPK'ye başvurması zorunlu kılındı.

AA