Advertisement

Bakanlar Kurulu, "Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Fon, Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasını kararlaştırıldı.


Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, 3 Mayıs 1982 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan "Sermaye Piyasası Kurulu Fon, Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği" yürürlükten kaldırıldı.


Yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olan yönetmeliğin hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütüyor.